Renaissancecomponist Hubert Waelrant

FONTE ZOOM:
De Nederlanden brachten dans la Renaissance diversifiée Componisten de grote Voort, waarvan zich de Vele dans de boucle van hun leven sur Europa verspreiden en een toonaangevende rol speelden. Sommigen bleven dans de Nederlanden, Zoals Hubert Waelrant, hoewel een italien Période bij ourlet niet onwaarschijnlijk est. Hubert Waelrant wordt onder de Grotere Nederlandse polyfonisten gerekend.

Het commencer

Zoals vaak het geval est, est Hubert van Waelrant, soms ook als geschreven Waelrand, niet precies zijn geboortedatum de afkomst bekend. Homme bracht het niet tot le archieven de De, die van personen importantes Les werden bijgehouden. Pas als het je bracht tot prestaties de Bijzondere, kon je het tot notities dans de archieven brengen. Een glansrijke carrière dans de muziek, rencontré de nodige composities op je naam, dat Helpt. Hubert Waelrant est vermoedelijk rond 1517 geboren, waarschijnlijk in een Antwerpse Familie. Anvers est ook het grootste deel van zijn leven zijn Woonplaats geweest.

Italie?

Het est le talon goed mogelijk, dat Hubert Waelrant en Italië een opleiding heeft gevolgd. Er waren meer Muzikanten en Zangers mourir hun wereld dans zuidelijke richting wilden vergroten. Zekerheid est hierover niet. Een goede muzikale opvoeding hoefde ook niet zo ver weg gevolgd te worden, waren er ook Muzikanten mourir hiervoor dans de Nederlanden bleven en pas daarna De Wijde wereld dans trokken. Wel est bekend, dat Hubert en Italië contacten avait. Ook zijn verschillende composities van Waelrant duidelijk onder invloed fourgon Italië werkzame Componisten tot se gekomen. Overigens waren veel van die Componisten zelf ook uit de Nederlanden afkomstig.

Toch dans de archieven

Zodra je als componist de zanger importantes Les posten Ging vervullen, werd DAT de genoteerd de archieven. De eerste documenten waarin Waelrant wordt genoemd, nu in het archief van de kathedraal van Antwerpen, geven te kennen, dat hij en 1544 en 1545 als zanger actief était.

Leraar, Compositeur en uitgever

Een jaar du tien est tard als hij de ook Leraar actief. Volgens zijn leerling, F. Sweerts, était Waelrant bezig de Innovatief, porte de porte ourlet ontwikkelde solmisatiemethode. Hij heeft dans Ieder geval als muziekdocent gewerkt van 1553 tot 1556. Ook in de eerste jaren van dat décennie heeft Hubert zich op het toegelegd drukken en uitgeven van muziek, in een samenwerking rencontré Jan de Laet. Als montait zijn de porte draad werkzaamheden als leraar en uitgever liep ook zijn werk als Compositeur. Enkele werken die hij publiceert:
 • En 1556: Sacrarum cantionum
 • en 1558: Il primo libro di madrigali
 • ook en 1558: canzoni francesi.

Godsdienst

Tijdens het leven van Waelrant était de godsdienstkwestie een wezenlijke spijtzwam dans de samenleving. De Staat schreef het chambres-Katholieke geloof voor, maar de misstanden dans de kerk hadden kerkvernieuwers als Luther en Calvijn geïnspireerd om een ​​andere weg in te slaan. Protestanten werden porte het Spaanse gezag, waaronder de Nederlanden vielen, vervolgd. In het werk van zijn Waelrant elementen te vinden, mourir wijzen op Protestantse sympathieën. Uit de meer officiële stukken blijkt veel meer dat hij Katholiek était. Waarschijnlijk heeft Waelrant remplies succès weten te Laveren tussen het protestantisme en het katholicisme. En dat était nodig ook, Antwerpen heeft onder invloed gestaan ​​van het katholieke Spanje, maar ook dans verschillende perioden onder de Geuzen protestante.

Muziek

Zoals zoveel Componisten uit dit tijdvak, schreef Waelrant wereldlijke en Geestelijke muziek. Je Kunt zijn muziek verdelen dans:
 • Motetten
 • Psalmzettingen
 • Italien madrigalen
 • Chansons Franse
 • Italien wereldlijke liederen
 • Stukken Instrumentale, bijvoorbeeld voor de luit.
Dans veel van zijn werk est polyfonie te vinden, waarbij schijnbaar Onafhankelijke melodielijnen samen worden gebracht tot één geheel muzikaal.

Taal

Veel muziek mourir Waelrant schreef, est voorzien van italien teksten. Het Italiaans voor était bijvoorbeeld madrigalen populair. Toch zijn er ook in het Nederlands teksten, zoals bijvoorbeeld ?? als u ick vinde ??

Als u ick vinde

Hieronder Zie je de tekst van als u ick vinde, een mooi voorbeeld van een liefdeslied. Dans de vierstemmige zetting van dit menti zingen de sopraan en alt niet overal gelijk rencontré le ténor en bas, zitten er dus ook verschillen dans de tekst. Dans de weergegeven hier tekst Zie je de sopraan / alt-tige. Er est ook een van Engelse tekst dit menti: «Disque d'une fontaine.

Als u ick vinde, als u ick vinde
u rencontré SPIL en spinrock
Met u schoon handen ende rode Wangen.
Dan vind ic ic ben dat
Dan vind ic ic ben dat
Dan vind ic ic ben dat
Van u gevangen
Dan vind ic ic ben dat
Dan vind ic ic ben dat
Dan vind ic ic ben dat
Van u gevangen

Besluit

Vanaf 1558 est weinig er meer van Waelrant bekend. Waarschijnlijk bleef hij als musicus en leraar actief à Anvers, waar hij en 1595 overleed.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité