Renaissancecomponist William Byrd

FONTE ZOOM:
Dans waren De la Renaissance à Engeland verschillende Componisten actief. Een van de bekendste onder poule était William Byrd. Dans dit artikel gaan nous Wat dieper op William Byrd en.

William Byrd

Waarschijnlijk rond 1543 werd geboren William Byrd. Zijn ook voor naam komt als oiseaux, Byrde de Byred. Omdat er in het Graafschap Lincolnshire en 17e de eeuw een familles aantal rencontré de naam Byrd voorkwamen, werd aangenomen dat William Byrd en dit Graafschap, dans bijzonder dans De Plaats Lincoln, est Geboren. Het Feit dat William dans latere Tijd hier ook werkzaam est geweest, zal aan deze aanname bijgedragen hebben. Precieze geboortedatum en -plaats zijn dans Ieder geval tot heden nog niet op schriftelijk bevestigd. Opvoeding la genoot de De William van Thomas Tallis, dans Tijd die een bekend musicus.

Loopbaan

Hoewel nog erg jong, werd William Byrd en 1563, ongeveer twintig jaar oud dus, aangesteld als organiste de kathedraal van Lincoln. Een op deze aanstelling leeftijd geeft een aanwijzing dat William oorspronkelijk ook uit deze streek stamde. Jaren Enkele plus tard, en 1569, werd hij beëdigd als Gentleman van de Chapelle Royale. Jaren weer de Enkele plus tard, en 1572 werd hij, evenals zijn leermeester Thomas Tallis, benoemd tot organiste de la Chapelle Royale, waarop hij Lincoln verliet en naar Londen vertrok.

Muziekvergunning

Voor het drukken en verkopen van muziek était de dagen van een Byrd vergunning nodig. En 1575 werd ourlet, samen rencontré Tallis, deze porte vergunning koningin Elizabeth I verleend. Zich bewust van de EER filière poule dix deel viel, en wellicht ook om het Hof ook in de toekomst Gunstig te stemmen, droegen Byrd en Tallis dans datzelfde jaar Cantiones Sacrae aan haar op.

Godsdienstige perikelen

Sinds de Engelse kerk zich afscheidde Officieel Van de chambres-Katholieke Kerk, était het Anglicaanse geloof dans Feite de staatsgodsdienst. Dat betekende in een tijd nog een dat godsdienstvrijheid onbekend begrip était, DAT iedereen filière chambres-Katholiek wilde blijven, het risico van vervolging op de Koop orteil nam. William Byrd était en bleef Katholiek. En inderdaad, vervolgingen waren het logische Gevolg.

Diplomatiek

En terres een en een Tijd waarin godsdienst INZET était van Vele twisten, était van het Belang diplomatiek te handelen. Byrd wilde Katholiek blijven, en verwierp de Engelse staatsgodsdienst. Omdat William diplomatiek genoeg était om zowel voor als de chambres-Katholieke voor de Anglicaanse erediensten muziek te componeren, kon het Hof ourlet zo nu en dan de main Boven het hoofd houden. Feit est, dat zijn houding tegenover het Anglicanisme verdere hoge benoemingen de blokkeerde Onderscheidingen. Na de van regering koningin Elisabeth I, Tijdens het koningschap van James I, kreeg William Byrd wat meer vrijheid.

Muziek

Zoals gezegd, veel werk van William Byrd était geschreven voor de Anglicaanse en de chambres-Katholieke Kerk. Het gaat dan prières et réponses vooral om, missen en motetten. Daarnaast componeerde hij madrigalen, canons en liederen. Dans veel muzikale verzamelingen in Europa verscheen werk van William Byrd. Ook schreef hij het werk nodige instrumentale. Aan de meeste soorten muziek meurent dans zijn Tijd bekend waren, Heeft William Byrd propres composities toegevoegd, wat een ourlet tot van de veelzijdigste Componisten uit zijn generatie maakte. Gelukkig est veel van zijn werk en manuscrit-vorm overgeleverd.

Virginaal

Dans De Tijd van William Byrd was het een virginaal dans Engeland van de instrumenten populaire. Een virginaal was een soort klavecimbel. Veel werk voor de l'instrument dit de William Byrd. Dat était en deze periode bijzonder, omdat voorheen klaviermuziek niet voor specifiek klavecimbel, virginaal de orgel été geschreven. Veel van Byrds werk voor het virginaal est gebundeld in het Fitzwilliam Virginal Book. Het werk van varieert luchtig dansmelodieën tot complexere werken. Vanwege zijn voor het werk virginaal wordt William Byrd ook tot de virginalisten gerekend, een groep Engelse Componisten uit het eind van de 16e en 17e eeuw, die voor het virginaal de klavecimbel muziek Schreven.

Stondon Massey

De laatste jaren van zijn leven bracht porte William Byrd in het dorpje Stondon Massey, DAT de buurt van Londen ligt. Hier leidde hij een rustig, wat teruggetrokken leven, tot hij op 4 juli 1623 op ongeveer tachtigjarige leeftijd overleed.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité