Renaissancecomponisten Andrea Gabrieli Giovanni en

FONTE ZOOM:
Renaissancecomponisten Andrea De Giovanni Gabrieli en worden Vaak dans één adem genoemd. Niet helemaal verwonderlijk, er is een familieband en het gebruik van een gelijkende Stijl. Dans gaan dit artikel nous en op en Andrea Gabrieli Giovanni Gabrieli, de belangrijkste Venetiaanse Componisten van hun Tijd.

Andrea Gabrieli

Omstreeks 1515 werd vous geboren Cannaregio bij Venetië Andrea Gabrieli. Au cours jeugd en zijn eerste muzikale opleiding est helaas niet veel bekend. En 1536 Andrea Kwam als Zanger dans de Kapel van de beroemde San Marco à Venetie. Dans deze periode de stond kapel onder Leiding van Adriaan Willaert, mourir ongetwijfeld heeft bij kunnen dragen aan de vorming Andrea van.

Omzwervingen

Andrea werkte rond 1550 enkele jaren à Vérone van de kathedraal, waarna hij opnieuw naar Venetië Ging, organiste om te worden van de San Geremiakerk. Andrea était en deze periode nog niet honkvast, en maakte reizen naar Graz, Augsburg, en Zwitserland Bohemen. En 1562 était en hij de hertogelijke kapel à München, waar Orlando di Lasso de Leiding Had.

Terug dans Venetië

Na à omzwervingen keerde Andrea Gabrieli terug dans Venetië Waar inmiddels Adriaan Willaert était porte afgelost Cypriano de Rore, en daarna porte Zarlino. Gabrieli Ging aan als de scories orgelleraar en kreeg Hierdoor grote bekendheid. Zijn op dit beroemdste leerling gebied était Hans Leo Hassler, waarna nog een pue Duitssprekende leerlingen volgde.

Muziek van Andrea

Andrea componeerde muziek voor gelegenheden, bijvoorbeeld voor Politieke de huldigingsmomenten. Hij muziek voor toneel de ook, composities die als je Kunt beschouwen op Voorbereiding fonctionne. Daarnaast ook veel werk Instrumentaal, o.a.:
  • Chansons Ricercari en voor orgel d'ensemble Instrumentaal
  • Concerts Meerkorige
  • Sacrae cantiones koor voor en ensembles instrumentaux
  • Liber Primus Missarum
  • David van de Psalmen

Nog een leerling

Een van de belangrijkste leerlingen van zijn neef était Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, die rond 1555 waarschijnlijk dans Cannereggio, een van district Venetië, werd geboren en zijn jeugd dans Venetië doorbracht. Giovanni Andrea kreeg van eerste zijn muzikale onderricht. De verhouding tussen oom en neef était avant, John voelde zich zelfs meer dan neef Zoon.

Giovanni Gabrieli

Na de eerste jaren van muzikaal onderricht dat Giovanni van zijn oom Andrea kreeg, vertrok John naar München. Hier werkte hij tussen 1575 en 1579 aan de hofkapel van hertog Albrecht V van Beieren. Onder Leiding van Orlando di Lasso kon hij zijn muzikale opvoeding verder verfijnen. Na het Overlijden van de hertog keerde John terug naar Venetië.

John de San Marco

Waar John verbleef de werkte tussen 1579 en 1584 est helaas niet bekend. Maar nous pakken de Draad en 1584 weer op. En 1584, John begon muzikale zijn aan de carrière à San Marco, onder Leiding van zijn oom, à Venetie, als een aanvankelijk tweede organiste tijdelijke aanstelling. Na een meesterproef werd de aanstelling en 1585 definitief. Hij heeft deze après tot zijn dood Behouden.

Overlijden Andrea Gabrieli, nieuwe Kansen

Op 30 augustus 1585 overleed Andrea Gabrieli à Venetie. La bande de Gezien de tussen oom neef en dit moet zijn voor een John klap geweest. Het nieuwe voor de Toch John Kansen. Hij nam de Taak van zijn oom plus en werd de belangrijkste componist van ceremoniële muziek van de San Marco.

Giovanni Andrea en

Andrea vooral Beroemd om zijn virtuoze orgelspel, John était als Beroemd Vooral componist était. La componeerstijl de Giovanni van die nauwelijks verschilde zijn van oom. John heeft de techniek van meerkorigheid, chorales cassé, van Oorsprong porte développés par Adriaan Willaert, en verder uitgebouwd verfijnd. Bij chorales cassée wordt gebruik gemaakt van koren twee, waardoor de toehoorder een soort stéréo à effet ervaart. De grote San Marcobasiliek leende zich bij uitstek voor een dergelijke techniek.

Uitgaven

Veel van het werk van en Andrea Giovanni est gepubliceerd. Na Andrea van het Overlijden bewerkte veel van het werk de Giovanni Andrea en publiceerde. Eigen composities werden eraan toegevoegd. De eerste bundel kwam en 1587: Concerts Andrea et Giovanni Gabrieli. Er nog drie zouden bundels volgen rencontré werk van poule beiden. En 1597 verscheen de Sacrae Symphoniae, rencontré composities Giovanni van. Waren Hierin instrumentale en voix composities opgenomen voor de liturgies. Na het Overlijden Giovanni van zouden nog enkele bundels volgen.

Invloedrijk

De muziek van Andrea Giovanni Gabrieli en heeft veel invloed Gehad op marge als Componisten Hassler, Monteverdi en Schütz. Zijn de muziek kenmerkt fin de la Renaissance, op de Grens van de overgang naar de barok.

Muziek Giovanni van

Sonate pian de Giovanni et fort was het eerste gedrukte werk, waarin Aanwijzingen voor speelwijze waren opgenomen, Zeg maar De eerste Keer dat er Dynamische tekens dans druk gebruikt werden. Au Ging dat niet verder dan Aanwijzingen als tous de sa propre.
Andere muziek van Giovanni est o.ä. opgenomen en zijn Saccrae Symphoniae.

Levenseinde

De laatste jaren van zijn leven werd John geplaagd porte een niersteen, ourlet au wat zijn zo Werkkracht belemmerde dat hij vanaf de 1606 Beschikking kreeg plus assistenten twee. En 1612, Giovanni Gabrieli overleed.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité