Santiago de Compostela: Heiligdom Apostel Jacobus van

FONTE ZOOM:
De Ontdekking van het stoffelijk overschot van een van Christus discipelen leidde tout stichting van een stad Heilige. Hoe dit Ging en zijn werk? Waarom bezoeken Pelgrims dit heiligdom? Inderdaad Die Apostel de Zijn onder het Botta Jacobus van? Dans de zou het prachtige kathedraal stoffelijk overschot apôtre Jacobus van, zoon van Zebedeus, bewaard worden. Hij een van Jezus été Volle neef en va Beschermheilige Espagne. Met Petrus Johannes Jacobus nam een ​​bijzondere positie onder Apostel dans, veulent alleen dit drietal était getuige geweest aller Verheerlijking van Christus. Een EERD op legenden donner effet berustende dat wil overlevering dans Jacobus van Jezus kruisiging zou zijn naar Espagne gereisd er om het te evangelie prediken.

Hoe komt het dat apostel à Santiago est begraven?

Toen dans Jacobus 44 n. Chr. Hérode Agrippa porte werd onthoofd, était hij eerste apostel-Martelaar. Volgens de Geschriften toentertijd Legden zijn discipelen zijn lijk à Jaffa, en Palestine, in een démarrage. Zeven dagen tard bereikten zij, dank zij een goddelijke bescherming gunstige vent, van het strand Iria Flavia aan de Kust van Atlantische Espagne, 32 km van het huidige Santiago. Na een reis par ossenwagen zou zijn Jacobus begraven op Plaats waar de ossen uit zichzelf BLEVE stilstaan.

De kathedraal en relikwieën

De eerste, porte Alfonso II gestichte Kerk Verrees op plaats van een aan Jupiter gewijd Romeins Alta. De groeiende aantallen Pelgrims noodzaakten van Tijd tous uitbreiding Tijd. De Bouw van huidige in het jaar kathedraal begon 1078. Volgens Fransman Aimery Picaud de vermoedelijke auteur van een pelgrimsgids uit de 12e eeuw, était de kathedraal ?? volmaakt dans bewonderenswaardig gebouwd, Groot mauvaise meth harmonieuze Afmetingen, sur ce lengte , breedte dans hoogte goed geproportioneerd ??. De onvergetelijke Mooie le Portique, stammend uit het eind van de 12e eeuw, ligt Achter de 18e uitbundige eeuwse barokgevel. De Pelgrim meurent via een zijdeur binnenkomt, ziet drie rijk gebeeldhouwde zuilengangen vol Engel, Apostel, Prophète wijsgeren, met een veel Uitgerust muziekinstrument. Christus zetelt dans le Zijn luister Boven allen. Recht onder Jezus zit zachtmoedige Gestalte Jacobus H. van Boven Zelf stamboom étaient Jesse, die van Jezus afstamming toont. Dans stam zijn vijf kuiltjes zichtbaar waar Pelgrims nous eerbiedig beroerd hebben alvorens Het Schip van kathedraal vous betreden. Het Vergulde Beeld van Sint-Jacobus straalt als een lichtend Boven het cuit hoogaltaar. Het wordt aan een geflankeerd weerskanten trappe mourir Pelgrim beklimt om te apostel van Acht omhelzen. Daarna daalt d'af Pelgrim dans la crypte Achter het hoogaltaar, teneinde de zilveren Schrijn gebeente met het van te zien heilige. Dan mag hij zich rencontré Tooie Sint-jakobsschelp, het voor de traditionele symbool pelgrimstocht naar Santiago.

Sint Jacobus rustplaats de laatste

Toen er aan het eind van de 19e eeuw Opgravingen Achter het hoogaltaar verricht werden, werden des gebeente van drie mannen gevonden, maar ?? Waren Welker botten meurent heilige aller, als die er al waren bij? De kwestie poireaux opgelost toen een klein botfragment, dat een deel van de Schedel étaient en Jacobus van kathedraal de Pistoia en Italie werd bewaard, in een van schedels de drie à Santiago bleek vous allez. Paus Léon III en 1884 bevestigde authenticité aller relikwieën, maar het werkelijk de Botta Jacobus van betreft, er zijn dat ze ook een van Aanwijzingen Spaanse Bisschop-Martelaar kunnen zijn, zal nooit worden vermoedelijk bewezen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité