Spelbespreking: BattleTech Classique - Jihad conspirations

FONTE ZOOM:
«Jihad complots 'est het supplément de tweede dans de' Interstellar Players'-relents voor 'Classic BattleTech'. Het Boek staat boordevol informatie plus organisaties en mensen die Tijdens de Jihad talon wat invloed op uitoefenen de Inner Sphere en est zowel Geschikt voor het als Rollenspel de boardgame- en wargameversies van dit Spel.

BattleTech classique: Jihad conspirations

Role-Playing Game & Boardgame & Miniatures Game Combat Sourcebook. Randall Bills, N. David L. McCulloch, Ben Rome, Steven Mohan, Jr.

  • Uitgeverij: Catalyst Game Labs
  • Couverture souple
  • 2008
  • 136 Blz.
  • ISBN: 978-1-934857-04-5

Het verhaal

ComStar, een megacorporatie mourir en 2788 porte werd de gesticht Jerome Blake, heeft altijd enorm veel invloed gehad dans de Inner Sphere. Niet verwonderlijk, veulent het hele communicatienetwerk dat de gekende bewoonde werelden dans staat stelt om rencontré elkaar te communiceren est dans handen van het bedrijf. Porte controle te nemen van Terra ?? de thuiswereld van de mensheid ?? en ervoor te zorgen dat alle États successeurs de neutraliteit van zijn Hyperpulsegeneratorstations en ?? personeel erkenden, Wist ComStar een unieke positie voor zichzelf te verwerven filière werd verder gezet na Blakes dood en 2819. Zijn opvolger, Conrad Toyama, hervormde ComStar tot een rigide, Religieuze hiérarchie meurent na een tijdje begon verscheurd te worden. Een factie interpreteerde de woorden van Blake namelijk op een eigen talon manier en était ervan overtuigd dat de se reposer van de mensheid niet MEHF beschermd, maar wel veroverd worden. Uiteindelijk herstelde ComStar zich, maar niet zonder het ontstaan ​​Parole de van de Blake. Onder de van ?? Primus en exil ?? Thomas Marik wilde het Parole de Blake niets meer dan een des minder djihad tegen de Maisons van de Inner Sphere en de volledige verovering van Terra.

Al en 3057 begonnen de Blakisten de voorbereidingen voor hun hun heilige oorlog porte strijdkrachten te herpositioneren naar een gunstige locatie dans de buurt van Terra. De op de Sarna Mars van de Capellans en de la Ligue mondiale gratuite avait de stabiliteit in het gebied verpulverd en De Tijd poireaux rijp om daar de vruchten van te plukken. Een jaar tard al Wist het Parole de Blake porte middel van manipulatie, bedrog en militaire actie Terra in te nemen. Talon zich de Daar wat sympathisanten mourir de aanval in het geheim steunden en hadden gefaciliteerd, een grote alsook strijdmacht mourir zich voordeed als het huurlingenregiment 21 Centauri Lancers, dat porte pas ComStar était gecontracteerd. Toen chantre Klaus Hettig enkele maanden tard naar het Parole overliep, était de Geslaagd de Invasie. De Chantre Martial van ComStar, Anastase Focht, besloot om geen bevrijdingsactie te ondernemen omdat hij de Clans een Grotere Bedreiging vond.

En 3064 Wist het Parole de Blake een vorm van legitimiteit aan te nemen doordat Thomas Marik de organisatie nomineerde voor Lidmaatschap van de Ligue étoile. Twee jaar tard werd het Parole de Blake Protectorat opgericht, dat uit een bestond zestal werelden dans Chaos de Mars. Vrijwel de la creëerde Jaime Loup het Allied Mercenary commande om de uitbreiding van de sekte dans Chaos de Mars een arrêt toe te roepen. Het Parole de Blake reageerde porte een van vijand loup te Sponsoren en bovendien een blokkade op te werpen tegen de Northwind Highlanders, waardoor het AMC grotendeels geneutraliseerd werd.

En toen gebeurde het ondenkbare
Tijdens Conférence de Whitting van verklaarden 3067 de la Confédération Capellan, de Soleils fédérés en de Lyran Alliance allemaal dat ze zich wilden terugtrekken uit de Ligue étoile. Ondanks het dat Feit Premier Lord Christian Mansdottir zo snel mogelijk de Blakisten en het Taurian Concordat Liet toetreden om zijn Motie van wantrouwen te steunen, était het einde van de Ligue étoile een Feit. Voor het Parole de Blake était dat een klap in het gezicht. Heel wat immers sekteleden de geloven en een profetie filière volgens poule voorspelt dat het Parole de Blake oppermachtig zal worden via de Ligue étoile. Het Parole probeerde daarop de vroegere Staten van het fédérés Commonwealth porte middel van intimidatie te overtuigen om zich opnieuw aan te sluiten bij de Ligue en toen de onvermijdelijke weigering Openden De navires de guerre van de Blakisten het vuur op verschillende planeten. De aanval breidde zich tot uit wapitis Rijk van de Inner Sphere en zorgde er bovendien voor dat Sommige naburige Staten elkaar begonnen aan te vallen. Die periode van bloed, verderf en vernietiging staat gekend Als de Jihad.

Iedereen weet dat een de Jihad talon chaotische Tijd était die werd gekenmerkt porte intrige en geheimen. Jihad complots neemt een aantal gebeurtenissen en facties onder de loep filière allemaal mogelijk hun stempel hebben gedrukt op de heilige oorlog van het Parole de Blake. Het Boek is een van verzameling zowel feitelijke informatie als allerlei samenzweringstheorieën en biedt een andere talon dingen kijk op de Sommige meurent er tijdens de Jihad zijn gebeurd ??

Beoordeling

Jihad complots heeft als Ondertitel joueurs interstellaires 2 en dan Weten ventilateurs van classique BattleTech supplément natuurlijk meteen houe est dit opgebouwd. De eerste joueurs interstellaires introduceerde al uiteenlopende groeperingen mourir allemaal achter de scènes invloed uitoefenen op de Inner Sphere en en wezen doet Jihad complots anders niet, al wordt er Vanzelfsprekend geconcentreerd op de Période tussen 2367 en 2381. Geen enkele Période Classique dans BattleTech werd voorlopig zo uitgebreid gepresenteerd als de Jihad en DUS zou het moeilijk kunnen worden om het nog bos porte de bomen te zien ?? latere uitbreidingen lijken eerdere supplementen wel eens tegen een te spreken porte aantal geheimen te onthullen waar eerst nog geen Sprake van était ?? maar dit boek est zo opgebouwd dat het niet interfereert rencontré le reste van de officiële tijdlijn.

Er wordt begonnen met een sterk kortverhaal plus een homme Dié est opgenomen in een ziekenhuis. De Dokters denken dat hij krankzinnig est, maar dan beweert hij van Jardine afkomstig te zijn ?? een planeet mourir al geruime Tijd van de kaart verdwenen est. Het is een uitstekende manier om de juiste sfeer te Scheppen, veulent Sommige stukken en dit Jihad complots zou je kunnen zien als het classique BattleTech équivalent van The X-Files.

Een van de meest interessante gedeeltes heet ?? Que faire si ??. Dans drie remplies kleine lettres Gevulde wordt het la Parole de pagina ?? de Blake op een andere talon manier bekeken dan gewoonlijk. Het est indrukwekkend om te zien houe enkele feiten mourir normaliter als inconsistenties zouden kunnen worden gezien opeens worden aangegrepen om te doen ons twijfelen plus de Ware motieven van het Word. Wat als het wel Parole de Blake degelijk als bedoeling had om de mensheid te rougir? Als Wat de Blakisten eigenlijk de komst van de Clans hadden voorzien? En wat als het leger van het Parole eigenlijk été samengesteld om die Clans tegen te houden? Het zijn Bijster interessante vragen filière goede spelleiders ongetwijfeld talon wat inspiratie zullen Geven.

In het aansluitende ?? The Hidden ?? krijgen nous Te Lezen plus verloren de vergeten plaatsen en maatschappijen. De tekst doet ons eraan denken dat de VRAAGSTUKKEN rond Eden, Atlantis en Machu Pichu al lang opgelost zijn, maar zijn er mystères de nieuwe dans Plaats De gekomen. Er wordt vooral gefocust op verdwenen planeten, Zoals Jardine. Daarbij worden niet de werelden zelf grondig bestudeerd, maar wel hoe het dat kan dans hemelsnaam volledige hemellichamen verloren geraken en wie daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Ook de jacht van het Parole de Blake op Brooklyn Stevens ?? waarvan wordt gezegd dat ze Erin Geslaagd est Jardine te vinden ?? krijgt voldoende aandacht. Het est allemaal boeiend leesvoer waar gemakkelijk hele ?? campagnes ?? op kunnen gebaseerd worden.

De ?? oncle Chandy ?? uit het volgende hoofdstuk est niemand minder dan Chandrasekhar Kurita, een homme lichtzinnige porte nog filière ooit Takashi Kurita zelf verbannen werd van het Hof, maar die vervolgens er en slaagde om een ​​mächtig zakenimperium op te Bouwen en een van de Rijkste Mensen van het Draconis Combine te worden. ?? S hebben ourlet echter ook le talon d'Mans wat vijanden bezorgd, al lijkt oncle Chandy erg trouw aan het zowel Combinez coordonnateur de huidige als zijn. Chandrasekhar hoopt niet alleen veel geld te verwerven via zijn Hachiman Taro Electronique, hij streeft bovendien economische hervormingen na, wil de Clans verzwakken porte base economische hun te veranderen, werkt al sinds lang voor de Jihad begon actief tegen het Parole de Blake en probeert via zijn contacten binnen Interstellar Expéditions de waarheid plus Allerhande mystères te achterhalen. Dit gedeelte Leest misschien iets minder dan vlot wat ervoor kwam, maar een brengt personnage naar Voren dat een wel degelijk enorme invloed zou kunnen op hebben de repos van de Inner Sphere. Altijd spelleiders interessant voor, dus.

?? La Société ?? is een naam porte de la filière spionnen werd gegeven aan een groepje topwetenschappers mourir binnen de verschillende Clans actief zijn. Zij interpreteren de woorden van hun grote leider, generaal Kerensky, op een eigen talon manier. Volgens deze topgeleerden est de toekomst immers niet dans handen van de krijgerkaste, maar wel in die van de wetenschappers. Zij immers de zijn de bewakers van de bloedlijnen van de Clans en de Outils pour développeurs en INGENIEURS van de nieuwe wapens en technologie. Een dergelijke houding est natuurlijk de antithese van waar de Clans voor staan, wat betekent dat La Société voorlopig nog in het grootste geheim moet te werk gaan ?? Het is een interessant notion dat een ander licht werpt op houe Sommige Clanleden te werk gaan.

De Confrérie de Randis is een groepje Ervaren en toegewijde krijgers dat niet meer bestaat uit de Veelzijdige vechters van weleer, maar est geëvolueerd naar een hechte strijdmacht mourir steunt op travail d'équipe. Het belangrijkste Doel van de Fraternité lijkt de bescherming van de Wereld Hors-Randis IV te zijn, maar heeft nog de groepering interesses de andere. Echt origineel est het niet allemaal, maar au Vele opzichten zijn de Squires, chevalier candidats en chevaliers van de Fraternité de Classique BattleTech-versies van de paladijnen uit de fantasyliteratuur. Rifts heeft zijn Cyber-Knights, Dungeons & Dragons zijn Paladins, dus waarom zou CBT niet zijn eigen ridders mogen hebben?

?? Mystères du Void ?? is een ander boeiend stuk, dat het handelt plus mogelijke bestaan ​​van Geesten, geestpartikels en meer. De nadruk ligt op verdwenen schepen, maar het est vooral de manier waarop geestesverschijningen worden verklaard mourir maakt indruk. Het blijkt allemaal te maken hebben rencontré de aard van ?? hyperespace ?? en het dat Feit Jumptechnologie schepen mourir rencontré de nodige Aandrijving zijn wel uitgerust dans staat stelt om porte de drie ruimtelijke Dimensies te reizen, effet de maar een voorspelbaar minder op heeft de vierde Dimensie van het ruimte-tijdcontinuüm: De Tijd zelf.

?? Les Anciens ?? heeft het Over de belters. Dat zijn mensen die Wonen op de asteroïdengordel rond Terra en daar hun eigen maatschappij hebben gevormd. Ze bestaan ​​onder de radar van ComStar, maar wel eens zouden meer dan invloed kunnen uitoefenen de meeste Maisons van de Inner Sphere denken. Het est niet het beste hoofdstuk binnen Jihad conspirations, maar slimme spelleiders kunnen zeker gebruik maken van de ceinture. Denk maar een Bespin aan-achtige scène waarin de Personnages Joueurs arrêtent moeten houden dans de asteroïdengordel om zich daar te bevoorraden. De geavanceerde geneeskunde mourir er beoefend wordt biedt alles trouwens de nodige Spijs supplémentaires, veulent er wordt hier en daar gepraat plus wezens onsterfelijke ??

Het ontstaan ​​van de culte des saints Cameron est geplaveid rencontré Behoorlijk ongewone gebeurtenissen. Eerst était er luitenant Saul Robstein, meurent dans 2739 opeens op onverklaarbare wijze drie dagen lang doof en aveugle werd terwijl hij aan het controlepaneel van zijn Crockett Zat. Robstein verklaarde dat hij était bezocht porte de Jonathan van Geest Cameron, Premier Lord de van de Ligue étoile filière een jaar eerder été gestorven. Jonathan zou ourlet toegefluisterd hebben dat zijn ZUS, Jocaste Cameron, twee jaar tard zou sterven ?? wat ook geschiedde. Amper vijf dagen daarna verloor ook een soldaat Sandra Ustus tijdje zowel haar gezicht- en spraakvermogen als haar gehoor. Zij avait naar eigen zeggen De Geest van Jocaste gezien, die haar avait verteld houe la porte de Simon Cameron zou toedoen van een ?? graafmachine ??. Beide incidenten werden al SNEL vergeten, tot 2751, toen sergent Heinz Mann semaine een nadat een gesaboteerde mijnrobot Simon Cameron avait gedood dans le coma viel. Toen hij uit zijn coma ontwaakte, vertelde hij hij plus houe en zijn dromen tientallen dode Cameron avait gezien. Het hele gedoe Wist veel médias aandacht aan te trekken, vooral omdat nette rond mourir Période de oude dagboeken en brieven van Jonathan en Jocaste Cameron werden vrijgegeven. Steeds meer mensen begonnen te geloven DAT waren beiden de Heiligen en toen er en 2753 ook nog eens ongelooflijke gelijkenissen werden gevonden tussen een droom meurent Jonathan vijftig jaar eerder avaient gehad en de eerste ontmoeting tussen Richard Cameron en Stefan Amaris, groeide het aantal opeens de sekteleden rencontré 50 miljoen hoofden. De Culte des Saints voegde Cameron Overigens tard ook nog Aleksandr Kerensky als orteil couvercle derde van een drie heilige-eenheid. Het wordt allemaal op een leuke, erg plausibele manier verteld en vooral het bestaan ​​van van geheime Brieven Jonathan Cameron porte filière enkel de leiders van de sekte worden bijgehouden spreekt tot de verbeelding.

De Saurimat zijn sterke volgelingen van de leer van de Azami, mourir est op gebaseerd de Coran. Het gaat om een ​​van sekte huurlingmoordenaars van de planeet Shaul Khala die een Bewogen geschiedenis achter de tapis heeft. Ze coursiers nog Worden opgevoerd dans verhalen mourir moeders vertellen om hun kinderen Schrik aan te jagen, maar niet iedereen est nog zeker de Saurimat de nog bestaan ​​en wat voor doelen ze Tegenwoordig hebben. Saurimat worden getraind dans de kunst van de Death rapide ?? en houden ervan om rencontré BattleMechs de hun lijf-aan-lijfgevechten aan te gaan. Als van équivalent de Japanse Ninja ?? s maken ze geen echt originele indruk, maar hun achtergrond wordt zo geloofwaardig weergegeven dat ze een toch welkome toevoeging vormen bij het BattleTech-Universum.

Als laatste krijgen nous Nog Interdépendance illimité, een megacorporatie filière vroeger enorm veel macht eu en Ondanks een Reeks slechte Beslissingen nog een importantes Les coursiers speler est op de scène internationale. De visie van de mysterieuze Stichter Elric van Steffelbus IV heeft ervoor gezorgd dat er in het verleden teveel Tijd en geld recherche werd besteed aan, waardoor Interdépendance Illimité zware financiële verliezen heeft geleden. Daartegenover staat echter dat de Familie von Steffelbus niet alle doorbraken heeft geprobeerd om te zetten dans winst. Waarom niet? Leeft Elric nog? En houe zit het met zijn Zoon, die als net de Stichter zelf maar Zelden dans de schijnwerpers treedt? Pertinente vragen.

Tenslotte volgen nog 15 pagina ?? s ?? a rencontré des acteurs mineurs ?? , Nieuwe regels voor het Rollenspel mourir vooral bedoeld zijn om de opties bij het creëren van een personnage te vergroten. Nous krijgen nieuwe wapens en Uitrusting, een nieuwe prachtige BattleMech, een nieuwe Aerospace Fighter en feuilles d'enregistrement.

Jihad complots wordt nette zoals andere supplementen voor classique BattleTech en Shadowrun vooral gepresenteerd dans de vorm van essais, mails en Gesprekken, maar gelukkig wordt die niet techniek teveel toegepast, waardoor wapitis hoofdstuk op zich stagiaire vrij blijft cohérente. La bruist de Niet wapitis met een levendige vertelstijl, maar het aantal ideeën DAT dit boek gepresenteerd wordt, est zeker de moeite waard. Daardoor est supplément dit erg boeiend rollenspelers voor de zowel als bord- en wargamers. De tekeningen vormen wel een minpunt. Er est le talon wat tekst en de paginagrote illustraties bieden onvoldoende rustpunten. Bovendien zien vooral de tekeningen van Robert Atkinson en Brad McDevitt er vaak te Steriel uit. De mensen te worden stijf weergegeven, waardoor het werk allemaal op inferieur lijkt. Jammer, veulent de kleurencover van Slawomir Maniak ?? die een stad oude toont rencontré op de voorgrond de ruïne van een Battlemaster en een homme op een vierpotig rijdier ?? est wel prachtig. Overigens est het wel wat misschien jammer dat de inhoud niet meer van nog dit soort taferelen uitwerkt, maar klagen doen nous zeker niet.

*** 1/2
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité