Tabel met alle majeur toonladders volgens de kwintencirkel

FONTE ZOOM:
In een overzichtelijke tabel zijn alle majeur toonladders weergegeven. De volgorde is niet willekeurig, maar houdt de volgorde aan van de kwintencirkel. Deze tabel is een ??must?? voor iedereen die met harmonieleer gaat beginnen en is een handig kompas dat gebruikt kan worden voor akkoordenleer en het maken van melodieën.

Alle majeur toonladders in een tabel

De moeder der toonladders is de majeur toonladder in C groot, oftewel de ionische toonladder. Door telkens een nieuwe toonladder te beginnen vanaf de toon die een kwint hoger ligt dan de voorgaande, ontstaat steeds een nieuwe majeur toonladder die slechts één toon verschilt van de vorige. En die toon is telkens de zevende toon. Omdat de nieuwe toonladder een kwint hoger begint dan de vorige, spreekt men van de volgorde van de kwintencirkel.

De begintoonladder is C??D??E-F??G??A??B-C. Een kwint hoger dan C levert een G op. Als vanaf de G een nieuwe majeur toonladder wordt gemaakt, dan zou die er als volgt uit zien: G??A??B-C??D??E-F??G. Echter, de tussenliggende toonafstanden kloppen dan niet meer. Om de nieuwe toonladder kloppend te maken moet de zevende toon worden verhoogd: de F wordt een Fis! Dus de nieuwe majeur toonladder vanaf G wordt: G??A??B-C??D??E??Fis-G. De volgende ladder kan dan weer vanaf de nieuwe kwint D worden gemaakt: D??E??Fis-G??A??B??Cis-D.

Zo kunnen alle toonladders onder elkaar worden gezet, en ontstaat een zeer handige tabel die gebruikt kan worden om, bijvoorbeeld, verschillende soorten akkoorden te maken.

VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité