Tallinn, capitale culturelle européenne 2011

FONTE ZOOM:
Pecs était en 2010 Capitale européenne de la Culture, en 2011 valt deze EER toe aan Tallinn. Evenals de Hongaren zijn ook de bewoners van Estland trotte op hun cultuur. Het Erfgoed est hun dierbaar en Zij zijn nieuwsgierig naar ontwikkelingen aînés. Vandaar dat de Capitale de la culture Talliinn een goede havre voor het jaar vindt 2011. Op de locatie van het huidige Tallinn stichtten de Denen dans de Elfde eeuw aan de Finse Golf hun nederzetting Domberg. Van de 12e tot de 15e eeuw était dit een importantes Les Hanzestad wegens haar strategische ligging.

Sinds de 6e eeuw stond Estland onder de invloed van Zweedse Vikingen. Hun voorbeeld navolgend Legde ook Estland zich op orteil Zeevaart en zeeroverij. Na een Korte Russische heerschappij Begon du de 13e eeuw De kerstening Zwaardridders de porte. En 1219 versloeg de Deense koning Waldemar II de Esten en stichtte de stad Reval, het huidige Tallinn.

Duitse Orde

En 1346 werd geheel Estland verkocht aan de Duitse Orde. Dit was een Geestelijke Orde van ridders, en 1190 ontstaan ​​uit een Duitse hospitaalstichting te Akko en Palestina. En 1198 werd deze omgezet in een ridderorde om te ongelovigen bestrijden. En Europa verwierf zij Uitgebreide bezittingen, waaronder Estonie.

Haar grootste bloei bereikte de orde dans de veertiende eeuw. Daarna porte ze kwam haar eigen Handel kwam de orde op voet gespannen te de staan ​​rencontré steden grote. Porte de Vereniging van Litouwen rencontré Polen Ging ook haar missietaak verloren. Na de secularisatie van Duitsland en 16e de eeuw bleef de Orde nog wel bestaan, maar zonder enige betekenis. En 1561 werd Tallinnn Zweeds. Kort daarna viel het dans handen van de Russen, maar het en 1582 werd opnieuw Zweeds.

Peter de Grote

En 1710 veroverde de Russische tsaar Peter de Grote de stad Tijdens de tweede Noorse Oorlog. Anders dan de Zweden beschermden de Russen niet tegen de boeren hun Duitse heren. Integendeel: de tsaar bekrachtigde de voorrechten van de Duitse adel. Ook maakte hij Tallinn tot acquisition en base tot van zijn Vloot.

Dans de 18e eeuw bereikte de positie een van de boeren dieptepunt. Zij Kondén zelfs geveild worden. Ondanks dat ze niet alles verloren hun zelfbewustzijn. De 19e eeuw kende zelfs een vrij Krachtig chauvinisme. Dit richtte zich Tijdens De Révolutionnaire troebelen van 1905 grootgrondbezitters vooral tegen de Duitse. Van 1919-1939 était de Tallinn hoofdstad van een Onafhankelijk Estonie.

Sinds de val van het Sowjet-imperium richt Estland zich nu als zelfstandige staat op zijn eigen toekomst. De vgan erkenning als Talliinn capitale culturelle européenne 2011 vormt daarbij een stimulans de enorme.

Cultureel programma

Het culturele programma van Tallinn capitale de la culture européenne 2011 omvat maar liefst 251 verschillende presentaties. Dit betreft zowel kleine voorstellingen als een elke maand Festival de groter. Heeft Tallinn van het Internationaal de la Hoge Jazzkaarfestival en Avril.

Verder staan ​​op het programma:
  • juni: Tallinn Old Town Days
  • juli: La célébration Song and Dance jeunesse et les journées maritimes Tallinn
  • Augustus: Le Festival Birgitta pour la musique d'opéra en Août
  • novembre: Le Festival Nuits noires en Novembre

Lange termijn projecten

Evenals à Pecs reikt ook à Tallinn de invloed Culture van het Capital verder dan ène betreffende jaar. Tallinn zich richt a rencontré les Vrijwilligers op deze de programma en jongeren. Het Doel est mensen meer bewust te maken van hun et environs. Evenals à Pecs moeten ook de Tallinn bewoners van hun eigen cultuur herontdekken.

Prijzenregen

De aftrap van ?? s Tallinn jaar als Capitale européenne de la culture vindt Plaats remplies festiviteiten twee. De vindt European Film Academy Award en 2010 Plaats à Tallinn. De cérémonie van de Capitale de la culture vindt Plaats op.31 Décembre de 2010.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité