Todorovs theorie sur le magnifique

FONTE ZOOM:
film Op, televisie en andere mediavormen wordt Le eigenlijk Zelden fantastique de nooit toegepast, Ieder geval niet zoals DAT de literatuur inmiddels veel meer gebruikelijk en geaccepteerd en est. Dans dit artikel zal ik ingaan op de théorie sur le fantastique, zoals meurent porte Tzvetan Todorov est weergegeven en zijn beroemde werk Introduction à la littérature fantastique, plus tard vertaald in het Engels als Le fantastique: une approche structurelle à un genre littéraire. Maakt l'hier de De diriger al duidelijk dat Todorov de fantastique voornamelijk ziet genre als een literair. Dat is het eigenlijk ook. Daar zijn ook een aantal redenen voor te noemen, waar ik zal ingaan tard op. De als fantastiques genre vierde zijn hoogtijdagen dans de Gotische periode en fin de 18e en vroege 19e eeuw. Voorbeelden van dergelijke verhalen zijn Le diable amoureux, Der Geisterseher en Pikovaia dama.

Dans de literatuur est fantasie een notion redelijk de veelvoorkomend. ?? En Grande-Bretagne, il a été estimé que 10% de tous les livres vendus sont fantaisie. Et de ce fantasme, 10% est écrit par Terry Pratchett. Alors, faites les sommes:. 1% de tous les livres vendus en Grande-Bretagne sont écrits par Terry Pratchett ?? Dit wil dan niet dat de zeggen directe meurent 10% fantasieliteratuur allen handelen plus Todorovs begrip van de fantastique. Integendeel. Binnen de fantasieliteratuur vormt de enkel fantastique een aparte subgroep. Ik wil hiermee alleen maar duidelijk maken dat fantasieverhalen altijd enorm tot de verbeelding hebben gesproken en dat dit dans de moderne tijd nog zo est coursiers.

Dans de laatste twintig tot dertig jaar est er dan ook Sprake van een enorme toename études van Literaire naar fantastische Teksten en genres. Todorov était één van de onderzoekers de eerste meurent zich hier mee bezig Hield. Zijn werk gaf de studie naar een fantasieliteratuur dan ook Academische waarde, iets dat tot tijd meurent vrij ongebruikelijk était. Opvallend est dat Todorov zelf eigenlijk al voorziet dat de als fantastiques de genre en literatuur aan het verdwijnen est; ?? le fantastique a eu une vie relativement brève durée. Il est apparu de façon systématique autour de la fin du XVIIIe siècle avec Cazotte; un siècle plus tard, nous trouvons les derniers exemples esthétiquement satisfaisantes du genre dans les contes de Maupassant ??. ?? Nous zullen tard gaan zien de deze vooruitziende visie wel klopt.

L'étrange

Dans zijn werk van spreekt Todorov étrange, de ook wel angstaanjagende gebeurtenissen. Dit is een belangrijk begrip wanneer nous zijn definitie van de fantastique begrijpen willen. Een Terugblik naar het werk van Sigmund Freud est dan ook noodzakelijk en onvermijdelijk. Een verschijnsel étrange heeft volgens Freud te maken dat rencontré datgene beangstigend de gruwelijk est. Dat logisch de lijkt, maar het gaat veel dieper. Deze angoisse ontstaat doordat vertrouwelijke de huislijke zaken voor ons onbekend en Vreemd worden. Een dergelijke situatie zou bijvoorbeeld ook al kunnen ontstaan ​​wanneer nous een goede vriend op een instant Onverwacht in een extreem dronken toestand aantreffen. De persoon, zoals nous mourons normaal gesproken kennen, est veranderd in een andere totaal persoon, ons dus eigenlijk onbekend en Vreemd. Er ontstaat hier dus een situatie troublante. Het begrip bevat ook een van repetitie zekere compagnon, doordat het bekende terugkeert, alleen nu op een andere en vreemde manier. ?? Pour Freud, la répétition d'un acte est la réalisation dans une autre forme d'un désir qui a été refoulé: nous sommes condamnés à répéter ce que nous ne parvenons pas à comprendre ??.

Zodoende Komen nous dan ook weer terug op ?? terme de retour du refoulé ??, een begrip dat nous in het vorige hoofdstuk ook al zijn tegengekomen. Volgens Freud est iets étranges De dat bekend ons est, dat in onze gedachten stand tot est gekomen en zich daar ook bevindt, maar onderdrukt porte wordt repressie. Plus tard kan de étrange dan verschijnen als een ?? retour du refoulé ??. Een voorbeeld est het personnage van Michael Myers dans le film de Halloween. Wanneer de Jonge Michael dans de openingsscène zijn Oudere zuster vermoordt, kunnen nous dit zien als een vorm van de ?? retour du refoulé ??, aangezien Michael geen enkel zichtbaar de heeft voor de la moord.

De psychanalyser kan de moord echter wel verklaren. ?? Inconsciemment, Michael tue pas sa sœur, mais sa mère pour choisir quelqu'un d'autre. ?? Dit kunnen nous tot op zekere hoogte ook weer koppelen aan Freuds complexe d'Oedipe, alleen est in het geval van HALLOWEEN nu niet de vader, maar het de moeder slachtoffer van de instinctieve erotische van het kind ouders aan zijn contraignant. Maar hier zullen nous voor het niet Gemak verder op ingaan. Van de ontstaat étrange Het volgens Freud ook wanneer nous verdwalen en coursiers weer op hetzelfde punt lijken uit te komen. Die voor iedereen la herkenbaar Een est.

Dit gevoel wordt dan ook goed uitgebeeld dans de films LE PROJET BLAIR WITCH, wanneer de drie filmstudenten verdwalen dans de la Forêt-Noire Hills, vervolgens in een bepaalde richting gaan lopen, maar, Ondanks verwoede pogingen dit te voorkomen, telkens op weer hetzelfde punt terecht Komen . De drie studenten raken dan ook dans paniek. Horrorfilms spelen erg handig en op het Vreemd maken van het bekende, maar hierover tard meer. Belangrijk est dat een nous nu inzicht hebben gekregen dans de surnaturel, zodat nous Nu dieper kunnen op ingaan Torodovs fantastique.

Le fantastique

Todorov spreekt en zijn werk van een ?? phénomène étrange qui nous pouvons expliquer de deux façons, par types de causes naturelles et les causes surnaturelles. La possibilité d'une hésitation entre les deux crée l'effet fantastique. ?? De ontstaat fantastique dus wanneer nous in een bepaald verhaal worden geconfronteerd rencontré gebeurtenissen, waarvan niet duidelijk est het hier om bovennatuurlijke de rationeel verklaarbare Zaken, ofwel natuurlijke zaken gaat. Het parcelle geeft hier geen uitsluitsel. Volgens Noël Carroll est parcelle het dan ook de manier om de fantastique te creëren. Dans plaats van een Duidelijke richting te kiezen, laat ons het twijfelen tussen de twee mogelijkheden. En op het dat moment nous twijfelen est er, Volgens Todorov, dus Sprake van de fantastique.

Voorwaarden voor de fantastique

Todorov stelt dat er drie voorwaarden nodig zijn om tot de pur fantastique te komen. Allereerst moet er, Zoals gezegd, Sprake zijn van een twijfeling tussen bovennatuurlijke en natuurlijke Zaken. Wanneer er op een bepaald instant een Verklaring wordt gegeven, verdwijnt de twijfeling en daarmee dus de pur fantastique. Op dat instant weten nous des troublante de gebeurtenissen tot porte support zijn gekomen zijn natuurlijke de bovennatuurlijke oorzaken. Willen nous een bepaald verhaal een fantastique verhaal kunnen noemen, dan zullen nous VANAF commencer tot eind dans onduidelijkheid moeten blijven zitten plus de oorzaken van de gebeurtenissen.

Vervolgens stelt Todorov dat mourir twijfeling ook bij het hoofdpersonage aanwezig kan zijn, wij zodat, doordat nous ons rencontré DAT identificeren de personnage mourir twijfeling kunnen delen, waardoor het twijfelgevoel Sterker en plus intense wordt. Todorov stelt wel dat deze tweede voorwaarde niet noodzakelijk directe est om tot de fantastique te komen. Hij dat deze zegt daarbij voorwaarde dans de meeste gevallen echter wel aanwezig est. Vous voulez wanneer het hoofdpersonage twijfelt, zullen ook wij als lezers twijfelen. Vandaar dat hij deze voorwaarde toch bij zijn theorie betrekt.

Dans Vendredi 13, chapitre VIII: JASON Takes Manhattan est iedereen er van overtuigd dat de relents op het moorden SCHIP de Lazare het werk est gruwelijke van de monsterlijke Jason Voorhees. Alleen de Charles vermoedt dat een aanwezige matroos de moordenaar est. Pas als die ook dood gevonden wordt, gaat Charles twijfelen, een twijfel die bij ons als kijkers al lang verdwenen est, aangezien wij al weten dat Jason verantwoordelijk est. Ook dan gaat Charles beseffen dat Jason aan boord van het SCHIP est. Wat nous hier zien est dat een hoofdpersonage twijfelt, maar dat kijkers wij als d'al lang weten wat er aan de main est. Ook dit est DUS mogelijk.

Tenslotte moet de lezer een bepaalde houding aannemen, mourir veronderstelt dat de gebeurtenissen in het niet verhaal poetisch en allegorisch zijn. In een als Wereld meurent uit Alice in Wonderland de The Wizard of Oz zijn Zaken, mourir wij normaal gesproken rationeel onverklaarbaar en daardoor ook onnatuurlijk achten, geaccepteerd en worden niet dans twijfel gesteld. Bovennatuurlijke Zaken zijn de gewoonte en laten hierdoor geen mogelijkheid voor de fantastique. De fantastique est hier als catégorie dan ook niet meer interessant.

Een goed voorbeeld van een boek dat de behandelt fantastique est la hantise de Hill House van Shirley Jackson. Dans dit verhaal betrekt een groep mensen het beruchte Hill House, een Plaats waar bovennatuurlijke krachten aan het werk zouden zijn. Gedurende het verhaal gebeuren er dan ook tal van vreemde en onverklaarbare gebeurtenissen, maar Jackson houdt de optie dat ouverte filière gebeurtenissen ook rationeel verklaard kunnen worden. De lezer twijfelt en neigt sterk naar het bovennatuurlijke, maar het bewijs hiervoor wordt op geen enkele directe manier geleverd. De twijfel blijft bestaan, waardoor de fantastique tot het einde van het verhaal en stand wordt gehouden.

De fantastique-étrange en de merveilleux fantastique-

Uit het voorgaande blijkt DAT hommes se sont rencontrés deze theorie, naast de fantastique, verschillende twee kanten op kan gaan; les hommes kan kiezen voor een natuurlijke des een bovennatuurlijke Verklaring. Hiertoe heeft Todorov de fantastique opgedeeld de verder dans de twee mogelijke subrichtingen mourir hij de fantastique-étrange en de fantastique-merveilleux noemt. Met de fantastique-étrange bedoelt Todorov de verhalen meurent zijn fantastique, maar waarvan de gebeurtenissen uiteindelijk rationeel verklaarbaar zijn, Volgens natuurlijke wetten.

Een goed is het voorbeeld bekende boek Le chien des Baskerville van Sir Arthur Conan Doyle, waarin een pue mysterieuze moorden het Gevolg van een oude vloek lijkt te zijn. Uiteindelijk weet détective Sherlock Holmes een rationele Verklaring voor de moorden te vinden, waarmee hij de zaak weet op te lossen. Van bovennatuurlijke oorzaken était hier uiteindelijk dus geen Sprake, hoewel nous hier op Momenten de bepaalde in het verhaal sterk aan twijfelden.

Met de fantastique-merveilleux worden de verhalen bedoeld mourir dans eerste instantie zijn fantastique, maar mourir uiteindelijk enkel bovennatuurlijke verklaringen toelaten. Een voorbeeld van een dergelijk verhaal est Cycle du loup-garou, ofwel Silver Bullet van Stephen King. In een klein plaatsje vindt een Reeks gruwelijke moorden Plaats, die het werk zouden kunnen zijn van een gevaarlijke psychopaat. Maar de Jonge Marty vermoedt dat de moorden gepleegd zijn een porte weerwolf en gaat op onderzoek uit. Beide verklaringen zijn voor de lezer mogelijk, maar uiteindelijk blijken de moorden toch porte een weerwolf te zijn gepleegd. Tijdens het lezen twijfelen nous tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, een twijfel mourir uiteindelijk volledig wordt weggenomen porte de bevestiging van het bestaan ​​van de weerwolf. Silver Bullet est hiermee dus fantastique-merveilleux.

Buiten deze twee mogelijkheden spreekt Todorov ook nog van étrange en merveilleuse gebeurtenissen, gebeurtenissen die buiten het begrip van de vallen fantastique. Uncanny gebeurtenissen zijn weliswaar Vreemd, angstaanjagend, ongelooflijk, etc., maar dans geen geval bovennatuurlijk. Marvelous gebeurtenissen zijn dan filière gebeurtenissen vanaf het commencer af aan al bovennatuurlijk zijn. Er est dan ook hier geen twijfel mogelijk. Omdat deze begrippen buiten Todorovs begrip van de fantastique vallen zal ik hier dan ook niet op veel dieper dans gaan.

Kritiek op Todorov

Natuurlijk valt er commentaar te geven op Todorovs zienswijze. Hommes zou kunnen bijvoorbeeld stellen dat een fantastique de catégorie est en een bepaald verhaal, mourir zomaar ineens kan verdwijnen, doordat er een bepaald bewijs geleverd wordt, De Plaats fantastiques purs zodat Maakt voor de fantastique-étrange de de fantastique-merveilleux. Kan soms de fantastique dan ook talon carte duren. Dans andere gevallen duurt het wat langer. Maar verhalen waarin aan het nog coursiers einde Sprake est van de fantastique zijn een stuk liggend minder voor de main.

Ook dat ik Vandaar aan het commencer van het hoofdstuk stelde dat Todorov zelf al voorzag dat de pur fantastique genre als het aan Langzaam verdwijnen est. De psychoanalyse est hier voor een zelfs belangrijk deel schuldig aan, aldus Todorov. ?? Il ne est pas nécessaire aujourd'hui de recourir à la diable pour parler d'un désir sexuel excessif, et aucun de recourir à des vampires afin de désigner l'attraction exercée par les cadavres. ?? Hiermee geeft Todorov aan dat zijn wij Tegenwoordig gewend geraakt aan het Zoeken naar het verklaringen die buiten bovennatuurlijke liggen. Onbekende zaken willen wij zoveel mogelijk op een rationele verklaren de Manier, waardoor de behoefte aan Spirituele zaken en daarmee de fantastique op de achtergrond est geraakt.

De psychoanalyse est één van die manieren om het onbekende te verklaren. Todorov wil het verdwijnen van de fantastique dan ook enigszins voorkomen porte te stellen dat zijn theorie van toepassing moet kunnen op zijn bepaalde pur gedeelten in een tekst, dans plaats van op de tekst en zijn geheel. Todorov ziet een genre als ?? un dispositif principe dans un certain nombre de textes, plutôt que ce qui est propre à chacun d'entre eux. ?? Hieruit blijkt dus dat een Todorov est structuraliste. Op deze porte manier te werk te gaan kan Todorov veel meer teksten bij zijn theorie betrekken. ?? structuraliste doit fabriquer un ensemble de modèles objectives comme un moyen d'approcher la fonction insaisissable Absolu qui décrit la réalité de la communication ??. Hieruit kunnen nous opmaken DAT hommes van een structuralistes als Todorov mag verwachten dat hij een systeem ontwikkelt waarmee nous bepaalde werken kunnen indelen en waaraan nous werken kunnen Toetsen. Hij zal er dan ook op moeten Letten dat dit systeem actueel en objectief zal moeten zijn. Dit is dan ook precies wat Todorov rencontré zijn definitie van heeft fantastique de willen doen. Hij heeft een hiermee systeem développés par om te werken bepaalde categoriseren. Todorov est ook niet op zoek naar de waarheid. ?? Le but de la connaissance est une vérité approximative, pas absolue ??.

Doordat Todorov de fantastique op deze laatstgenoemde wijze wil hanteren wordt het begrip makkelijker toepasbaar op een groter aantal teksten. En dit geldt niet voor de alleen literatuur. Porte teksten te ontleden zou de theorie ook eenvoudiger toegepast kunnen worden op de cinéma, iets wat, zoals gezegd, nog niet echt gebruikelijk est. Noël Carroll gaat en zijn werk La philosophie de l'horreur ook op de même dans fantastique en stelt daarbij dat er niet veel voorbeelden zijn te vinden van de pur fantastique dans horrorfilms. Hij heeft daarin grotendeels gelijk, als hij de strikte definitie van Todorov hanteert.

Horrorfilms et caractéristiques zich volgens deze definitie vaak meer als fantastique-merveilleux. Dans eerste instantie wordt er getwijfeld plus het bestaan ​​van een monstre. Maar al SNEL zal blijken dat het plus de vermoedens monstre klopten. Het bovennatuurlijks est dan geaccepteerd. Wanneer nous naar de films ENFANT ?? S JEU kijken, nous hebben een sterk vermoeden dat de pop Chucky est verantwoordelijk voor de relents moorden, maar het nous weten nog niet helemaal zeker. Pas plus tard dans het verhaal wordt dit vermoeden bevestigd. Tot mourir Tijd twijfelen nous, een twijfel mourons, nous OOK bij Karen, de moeder van Andy terug kunnen zien.

Hierbij Moeten nous, zoals eerder al gezegd, ook dat opmerken Carrolls begrip van horreur ingaat tegen de theorie van Todorov. Immers van art-horreur Carroll, hetgeen te maken heeft rencontré wezens meurent volgens de maatstaven van de hedendaagse wetenschap niet zouden kunnen bestaan. Art-horreur laat daardoor geen mogelijkheid voor de fantastique. Bij art-horreur bestaat immers er geen twijfel de gebeurtenissen de bovennatuurlijk zijn of niet, van anders kunnen nous niet spreken art-horreur. Nous Weten vrijwel dat directe nous hier rencontré bovennatuurlijke zaken te maken hebben. Dat est dan ook de reden waarom Carroll stelt dat de weliswaar fantastique een belangrijk begrip est, zeker wanneer nous plus de indeling van genres spreken, maar dat het moeilijk toepasbaar est op de cinéma.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité