Dominee Christopher Neil Smith-duiveluitdrijver

FONTE ZOOM:
Dominee Christopher Neil Smith était-een anglicaanse priester mourir dikwijls het ritueel van duiveluitdrijving leidde. Hoewel De Bisschop van Londen ourlet hiervoor toestemming avait verleend, stelde de Engelse kerk zich op wantrouwend tegenover de vaak zeer emotioneel geladen handelingen.

Duiveluitdrijving

Tijdens het gaat ritueel er een zichtbare porte de trilles de priester en de van de duivel bezetene Heen. Dan loopt het gebed uit van de priester in een vurig gemompel. Dominee Christopher beweert dat hij meer dan 3,000 keer rencontré Succès de duivel heeft uitgedreven. Maar hij voegt daar wel aan dat orteil niet van alle gevallen Gestoord gedrag veroorzaakt porte worden krachten Duivelse. dikwijls talon komt het voor een dat een patient alleen porte gewone psychiater kan worden genezen.

Vampierverhalen

De vrouw met de polsbeten
Dominee Christopher Neil Smith-heeft plus vampiers talon wat Verhandelingen geschreven. Tal van mensen hebben zijn hulp ingeroepen. Zo était er eens een vrouw die hem de littekens op haar polsen Liet zien. Deze littekens nachts s 'verschenen en het était duidelijk zichtbaar dat er bloed gezogen werd. Er a été geen Verklaring voor de verwondingen te vinden. Ze leken het meest op een dierenbeet. Dominee Christopher ontkent dat het de vrouw zelf gedaan zou kunnen hebben. Zij kwam bij de priester omdat ze voelde dat er bloed werd weggezogen. Nadat de Dominee haar avaient onderworpen aan een duiveluitdrijving, verdwenen de littekens.

De broer mourir wegzoog bloed
De broer van een homme overleed. Na diens Overlijden kreeg de l'homme het vreemde gevoel dat zijn bloed Langzaam werd weggezogen. De Dominee constateerde dat het er inderdaad op poireau. Aanvankelijk était de l'homme volkomen evenwichtig. Na de dood van zijn broer avait hij het gevoel alsof De Geest van zijn broer zich rencontré zijn voedde bloed. Na een uitdrijvingsritueel voelde de l'homme zich goed. Tot zijn opluchting voelde hij weer nieuw leven opborrelen en was het alsof er nieuw porte bloed zijn aderen stroomde.

Demi-mens Demi-Dier

Dominee Christopher beschrijft de vampier de moitié-Dier demi-mens 'ALS. Hij is er stellig plus dat het niet hierbij gaat om 'Hersenschimmen' en acht de dat het om veronderstelling Hersenschimmen zou gaan Naief. Dit aangezien alles Wijst op het tegenovergestelde, daarbij dans aanmerking nemend alle gevallen mourir ourlet bekend zijn.

Kritiek op Dominee Neil Smith-

Velen zijn van oordeel dat Dominee Christopher zich gemakkelijk laat beetnemen. De meeste mensen beschouwen verhalen plus vampiers dans onze moderne Tijd als grote onzin. En Toch: in het toneelstuk laat Shakespeare Hamlet tegen Horatio zeggen "Er est meer à Hemel en Aarde op, vriend Horatio, dan waarvan uw wijsheid droomt".
 • Zouden vampiers daar ook de pieds kunnen behoren?
 • Hoe kan iemand ooit geloven dat er 's uit het nachts lijken graf opstaan ​​om te bloed drinken van levenden?
 • Dat ze van vampiers slachtoffers de hun ook de Weer MAKEN?
 • dat ze voor de dageraad weer naar hun graf terugkeren?
Heel veel mensen vinden dit op zijn minst ongeloofwaardig en sommigen noemen geloven dans vampiers het meest Dwaze soort bijgeloof.

Wereldwijd geloof dans vampiers

Mensen over de hele wereld HEBBEN sinds De allervroegste Tijden geloofd in het bestaan ​​van vampiers. De legende van de vampier est talloze eeuwen oud en altijd speelde het drinken van een bloed rol bij vampirisme:
 • In het oude Assyrie en Babylonie kwamen al vampiers voor;
 • De Azteken Goten bloed dans de mond van hun afgodsbeelden;
 • En Inde dronken de rajas het bloed, dat het vloeide bij afhouwen van hoofden;
 • En Chine werd een lijk bewaakt dans de nacht voor de begrafenis. Dit avait als Doel te voorkomen dat er een kat de hond op het zou lijk springen en in een vampier zou veranderen;
 • De oude Grieken geloofden in een Vrouwelijke vampier, Lamia geheten;
 • Oorspronkelijk huist de vampier echter à Oost-Europa.

De vorm van bijgeloof uit Chine

Het geloof dat een kat de een hond op een lijk zou springen en in een vampier zou veranderen est beschreven in het boek DAT de 17de eeuw werd porte geschreven dr. Henry Moore en getiteld est: 'Antidote contre l'athéisme. Het Boek gaat sur Johannes Cuntius uit Silezië, à Midden-Europa. Het dode lichaam van Johannes werd voor de begrafenis porte een zwarte kat gekrabd. Plus tard kwamen er van Heinde en ver Meldingen dat Cuntius weer verscheen en dat hij bloed dronk. Toen zijn lichaam werd opgegraven, verkeerde het lijk dans de kenmerkende, goede staat bijzonder.

Vrouwelijke vampier Lamia

De Vrouwelijke vampier Lamia waarin de oude Grieken geloofden, verleidde mannen om hun bloed te kunnen drinken. Plus tard gebruikten de Grieken voor het vampier woord vrukalakos, een naam filière werd gebruikt voor een wezen dat de doden kon laten herleven. Deden zich dan te aan het goed de Haar bloed van de levenden. Iedereen rencontré Rood haar, een moedervlek de zelfs rencontré blauwe ogen, werd ervan Verdacht vampier te zijn.

Opmerking
Blauwe ogen Komen Zelden voor dans Griekenland. Maar als hommes op Kerstmis, als zevende Zoon, met een Hazelip des een rencontré ander opvallend lichaamskenmerk geboren werd, was het al Verdacht. Veel mensen voldoen op deze manier al vlug aan de beschrijving van een vampier.

Vampiers naar Santorin sturen

Er kwamen zoveel vampiers voor op het eiland Griekse Santorin, dat het de Grieken al vlug hadden plus: "sturen Vampiers naar Santorin". De Franse bekende plantkundige Joseph de Tournefort verklaarde en 1717 dat er 'geen orthodoxe Griek te vinden est, die niet heilig Gelooft dat de duivel gestorven lichamen kan laten herleven'.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité