Hersenfunctietest: Minimal Mental State Examination

FONTE ZOOM:
Er bestaan ​​talloze aandoeningen waarbij de hersenen zijn de aangetast worden. Deze presenteren zich niet altijd même duidelijk en er bestaan ​​verschillende testen om meer hier duidelijkheid over te krijgen. Eén hiervan est de Minimal Mental State Examination, Kortweg MMSE. Wat Houdt precies de test en en wat voor het gevolgen heeft?

Wat est de MMSE?

De naam geeft al bloot van het wat inhoudt: het is een Minimale en korte manier om te screenen wat de mentale staat van een est persoon. Nu est ?? mentale de staat ?? nogal begrip de race een. Dans dit geval wordt het werken van de hogere hersenfuncties bedoeld, zoals geheugen en taal. Dit wordt ook wel het ?? cognitief functioneren ?? genoemd. Porte middel van een vragenlijst en een aantal testen worden op deze hersenfuncties verschillende Gebieden onderzocht, euh zodat een globale indruk kan worden verkregen.

Vragenlijst

De lijst rencontré vragen bestaat uit verschillende onderdelen waarbij dans totaal 30 punten te zijn Earn. Hoe pointage de hoger, houe Beter functioneren de cognitief het. Bedenk hierbij dat het om een ​​globale indruk gaat, er nog geen est definitieve conclusie te trekken de diagnostiquer te stellen. Mag la geen de De allusion geven aan de persoon vóór zich, maar het est en Sommige gevallen wel mogelijk de vraag te herhalen. Achter de vraag staat het Maximale aantal punten mourir te behalen est haken tussen.

Oriëntatie
1. Welke dag van de semaine est het vandaag? Wat est de donnée, maand, het jaar seizoen en welk?
2. Dans welk terres u plié instant op het? Dans provincie welke, stad, gebouw en afdeling?
Hierbij wordt gekeken dans hoeverre de persoon est georiënteerd qua Tijd en Plaats. Het est alle belangrijk vragen uit te vragen, soms est er Sprake van een Minimale verwardheid en blijkt dat pas bij de laatste vraag. Elk goed antwoord levert une plate op.

Registratie
3. Er worden nu genoemd drie de Woorden. Herhaal ze allemaal nadat ze alle drie uitgesproken zijn. Probière de woorden te onthouden, tard wordt u nog eens gevraagd ze te noemen. ?? Appel, stuiver, tafel ??.
Als de ondervraagde de woorden niet in een keer heeft onthouden, mogen ze tot maximaal vijf keer worden herhaald. Elk goed antwoord levert une plate op, ook als dit na herhaling est.

Aandacht
4. Kunt u het woord ?? pire ?? eens van achteren naar Voren spellen? T-S-R-O-W
De
4. Kunt u van het eens getal 100 7 aftrekken en vervolgens van dit antwoord opnieuw 7 aftrekken. Ga Zolang nette porte tot ik u dat u Vertel mag stoppen. 100-7-7-7-7
Er zijn twee mogelijkheden bij de catégorie aandacht, namelijk spellen de Rekenen. Het maakt niet uit welke wordt gebruikt, er maar één Hoeft er getest te worden. Bij beide testen est elk juist gegeven antwoord une plate waard. Bij de rekensom wordt er gestopt als 65 est bereikt des bij 5 gegeven antwoorden. De foute antwoorden dienen niet te worden verbeterd.

Geheugen
Kunt u nog eens De Drie Woorden opnoemen meurent u deze eerder vragenlijst heeft uitgesproken?
?? Appel, stuiver, tafel ??.
Elk goed antwoord est une plate waard. Het maakt niet uit dans welke volgorde de woorden worden genoemd.

Taal
6. Wat is dit? Wat is dit?
7. Herhaalt u de volgende zin: ?? Nu eens dit en dan weer dat ??.
8. Pak dit papier rencontré rechterhand uw, vouw het Dubbel en jambe het op uw schoot.
Hierbij wordt er een A4 vel voor de persoon op tafel gelegd. Er kan 1 punt par goede handeling gescoord worden.
9. Wilt u de volgende zin lezen en dit uitvoeren?
Hierbij toont u een de persoon kaart rencontré de tekst: ?? Sluit de ogen ??
10. Kunt u een zin opschrijven?
Hierbij wordt er une plate verdiend als een zowel Onderwerp als een werkwoord est opgeschreven.
De la plume de persoon krijgt en papier van de onderzoeker.

Tekenen
11. Kunt u deze figuur natekenen?
Hierbij krijgt de persoon stylo en papier van de onderzoeker. De tekening est une plate Waard Sprake als er est van van twee snijpunten en alle vlakken de figuur.

But

Van de heeft de test niet altijd les betekenis de dezelfde de De, dit verschilt par persoon. Er wordt een afkapwaarde gehanteerd, waarbij 24 de hoger betekent dat er Sprake est van een functioneren gezond de cognitief. Dit is een Echter arbitraire grens. Er moet worden altijd rekening gehouden rencontré bijvoorbeeld opleiding, leeftijd des een eventuele handicap, dit kan namelijk de testresultaten beïnvloeden en daarmee zou een verkeerde inschatting worden gemaakt. Het est daarom belangrijk dat degene meurent de test de afneemt inschat dans hoeverre betrouwbaar de test est bij de persoon.

Hoe nu verder?

Voor het stellen van een diagnostic est de MMSE niet voldoende, hiervoor est meer onderzoek nodig. Arts Een zal nog aanvullende vragen stellen en eventueel een neurologisch onderzoek uitvoeren.
Deze test est Puur bedoeld om een ​​globale indruk te verkrijgen van het functioneren cognitief van de patient.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité