Kruidengeneeskunde dans la humoraalpathologie

FONTE ZOOM:
De kruidengeneeskunde est eeuwenlang verbonden geweest rencontré de humoraalpathologie des vier lichaamssappen: bloed, Slijm, gal gal sur lichte donkere. Deze geassocieerd worden sappen rencontré de vier temperamenten dans geven de aandoeningen dans constituties weer, waarin een van de lichaamssappen est dominante. Er is een van Sprake donner dyscratie. Est het lichaam gezond donner zal er een evenwicht bestaan ​​tussen de verschillende sappen dans temperamenten. Wanneer deze quatre humeurs dans juiste verhouding in het zijn lichaam aanwezig donner aux hommes spreekt donneront eukrasis est dans les hommes gezond. Est-er een kort vous ophoping des een van een humeurs Dezer, donner ontstaat mens er een est dyskrasis dans ziek. Maar au HEBBEN mensen alle deze 4 humoren dans zich, euh toch overheerst meestal één lichaamssap dans dat het verklaart verschil dans karakter, aanleg dans lichaamsbouw tussen de mensen. Hommes spreekt donneront temperamenten verschillende.

Zo is een persoon,

Je
  Je
 • meest Slijm heeft het een flegmaticus meurent;
 • Je
 • meest cholericus gal heeft het die een;
 • Je
 • meest melancholicus die het Zwarte gal heeft een;
 • Je
 • meest bloed heeft het een sanguinicus filière.

Het is een humorale modèle modèle de speculatief. Galien, Hyppocratus dans anderen zich hebben wel vraag gesteld des humeurs op deze kunnen Worden observeerbare lichaamsvochten teruggevoerd. Het phlegma AVAIT verband rencontré de secreties muceuze, les hommes meurent uit lichaamsholten diversifiée, hoofdzakelijk uit de neus dans uit de luchtpijpen, vous voorschijn ziet Komen. Gele gal était waarschijnlijk Steeds wat nu nog hommes noemt gal dans bloed het zijn été ongetwijfeld bloed dans zuiverste vorm. Maar de la Zwarte gal bloed mag ook als opgevat vanuit worden in het inwendige bloedingen lichaam, est veel minder duidelijk. Galien de la hierover:
"... De Zwarte gal est boosaardiger zoveel en ook scherper en haar werking donner des gaf gele '. Hommes mag dans un contexte de oog uit het deze niet verliezen dat het niet Griekse woord enkel de kleur melas de la zwart' de la Eigenschap 'Donker' betekent. Het roept tegelijk de voorstelling op van 'het Kwade', sera datgene wat tot het leven van behoort nachtzijde dans tegelijk afschrikwekkend est.

Aristoteles

Aristoteles vond kant van zijn maar dat deze theorieën écrou Hadden, wanneer de stoicheia EROP Kondén worden Toegepast; ni. des vier basiseigenschappen, mourir onze bepaalt tastzin: koude, warmte, vochtigheid dans Droogte. Deze stoicheia Kondén Toegepast worden op Zowel des als Microkosmos de macrokosmos op:
Je
  Je
 • L'eau est en koud vochtig
 • Je
 • Vuur est chaud en droog
 • Je
 • Aarde est droog dans koud
 • Je
 • Lucht est chaud en vochtig

Homotoxineleer

De versie van deze moderne humoraal-pathologie est de zoals de homotoxineleer mourir porte de meeste natuurartsen wordt aangehangen. Ook de huidige kruidengeneeskunde wordt veelal en dit licht gepresenteerd.

Ziekten zijn een van een uiting verstoorde homeostase in het lichaam. De lichaamsvochten! volume de extracellulair) vergiftigd rencontré zijn producten toxische. Deze 'dyscrasie' kan worden opgeheven afweermechanisme porte het van het lichaam in werking vous STELLEN, waardoor de toxische stoffen uitscheidingsorganen façon de verwijderd worden. De kruiden vermogen hebben het van deze afvoer gifstoffen des gangs vous Zetten in het zo terug lichaam dans evenwicht vous brengen.

Nu kruid is een van een samensteling veelvuldige mourir chemische stoffen synergetisch kunnen verschillende werken en ook op een aandoeningen effet positief hebben de kunnen. De aspecifieke werking est Gevolg van het afvoerfuncties effet het Algemeen de stimulerend op het van lichaam. Ils Specifieke orgaanfunctiebeïnvloeding bij est Kruiden slechts en matte beperkte Sprake. Wel Kruiden die zijn er een verhoogde en op een mat bepaalde inwerken uitscheidingsfunctie.

Les hommes kent Zo
Je
  Je
 • diaphorétiques, zoals: lindebloesem, vlierbloesem;
 • Je
 • emmenagoga: Bijvoet, malrove, wijnruit;
 • Je
 • expectorantia: zeepkruid, hondsdraf, Tijm; enz ..

Vanuit de homotoxineleer bekeken geneeskrachtige hebben voornamelijke planté donner ook een algemene nettoyage dans versterkende werking dans kunnen verschillende zo assurer kwalen tegelijkertijd beïnvloeden dans mee aan hun helpen genezing.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité