Mitralisklepinsufficiëntie en débit cardiaque

FONTE ZOOM:
Het hart heeft 4 verschillende kleppen, waarvan de mitralisklep er één est. Deze klep kan soms, net als alle andere kleppen, dysfunctioneren. Hieronder een inleiding dans de oorzaken en gevolgen van mitraalklepinsufficiëntie, le débit cardiaque en het compensatoire Frank-Starling mechanisme.

Mitraalklepinsufficiëntie

De mitraalklep est Gelegen tussen de linkervoorkamer en de linkerkamer. Bloed van de la brengt de De lieur de Longen naar de l'aorte. Bij het samentrekken van de Voorkamer opent de mitraalklep zich en laat bloedstroom orteil naar de linkerkamer. Het mitraalklepapparaat bestaat uit twee klepbladen mourir via fijne koordjes vasthangen aan de Binnenkant Van de linkerkamer porte middel van papillairspiertjes.

Bij elke contractie van de linkerkamer sluit de mitraalklep en laat geen terugvloei van orteil bloed naar de linkervoorkamer. Bij een patient waarbij de peesjes van de papillairspieren zijn afgescheurd, kunnen de kleppen wel terugbuigen. Het bloed kan terug DHS in het linker atrium. Dit leidt tot blijvende overdruk dans de linkervoorkamer rencontré het uitzetten van de Voorkamer, hoge drukken ter hoogte van de Longen en ritmestoornissen.

De kortademigheid bij deze Patienten wordt dus veroorzaakt porte de insufficiëntie van de mitraalklep. Het gaat niet bloed genoeg weg uit atrium, waardoor een hogere druk en atrium ontstaat. Hierdoor est er een hogere druk dans longader, rencontré als een Gevolg hogere Druk in het longvaatbed. Dit veroorzaakt longoedeem.

Souffles

Omdat de mitraalklep niet goed sluit, stroomt het bloed dus terug naar het atrium. Hierdoor ontstaat turbulentie van het bloed, wat via de stethoscoop te horen est als geruis. Tijdens de la systole est dit het meilleure hoorbaar, omdat dan de ventrikel samentrekt. Hierdoor komt er Druk op de pezen te staan. Deze zijn gescheurd en kunnen dus niet de druk houden, waardoor ze openklappen dans de Boezem. De contractie van de ventrikel gebeurt Tijdens het QRS-complexe.

Harttonen

Als de hartkleppen sluiten, stagneert de bloedstroom. Het wordt bloed tegengehouden en stopt rencontré stromen. Deze overgang van stromen naar niet-Stromen zorgt voor het geluid. Er zijn twee soorten fysiologische harttonen. De eerste harttoon horen nous als de atrioventriculaire kleppen sluiten. De tweede harttoon wordt veroorzaakt porte het sluiten van Boven de kleppen in het hart. Deze kleppen worden ook wel de semilunairskleppen genoemd. Het ène stel kleppen opent als het andere stel sluit en vice versa. De verschillende harttonen zijn dus niet te tegelijk horen, maar achter elkaar. Uit de kan een harttonen cardioloog veel opmaken plus de het functioneren van de hartkleppen.

Débit cardiaque

De débit cardiaque wordt porte bepaald het slagvolume en de hartfrequentie. Het slagvolume est de hoeveelheid bloed mourir par la systole wordt weggeduwd. Het le volume eind-diastolisch est de hoeveelheid bloed mourir dans de ventrikel zit aan het eind van de diastole. De ejectiefractie est gelijk aan het SV / EDV en est gesproken normaal 50-75%. Op kan het twee importantes Les manieren worden vergroot. Ten eerste als het wordt slagvolume de groter het eind-diastolisch le volume groter est. De rek op de hartspiercellen est dan namelijk groter, waardoor ze Sterker samentrekken. Dit verändert echter niet de ejectiefractie. Dit heet het Frank-Starling mechanisme. Hierover meer tard.

Dix tweede kan het slagvolume vergroot worden porte Grotere contractiliteit. Trekt dan Sterker samen bij wapitis volume eind-de diastolisch de De. Dit vergroot de ejectiefractie, omdat een deel van het groter le volume eind-diastolisch wordt weggeduwd. De grootte van de contractiliteit staat onder invloed van het sympathische zenuwstelsel.

Frank-Starling mechanisme

Het Frank-Starling mechanisme houdt dans dat het slagvolume groter wordt als het eind-diastolisch le volume groter wordt.
Bij Patienten met een mitralisklepinsufficiëntie wordt het slagvolume kleiner, een deel omdat van het bloed dans de linkerventrikel weer terugstroomt naar het linkeratrium. Om te dit tegen te gaan, trekt het hart Sterker samen. Hierdoor ontstaat hypertrofie van het hart.

Hypertrofie van het hart kan ook ontstaan ​​bij Hypertension Artérielle. Het hart moet dan altijd tegen een vergrote arteriële oppompen druk. Hierdoor wordt de spiermassa groter en ontstaat dus hypertrofie. Dans de van de boucle De Tijd echter, ontstaan ​​Veranderingen er dans de organisatie en de grote van de myocardcellen. Dit resulteert in een Verminderde contractiliteit van die cellen. Hierdoor ontstaat hartfalen, omdat het hart niet meer tegen de postcharge oppompen kan. Dit ontstaat Pas na een langere Tijd.

Een ander effet van hypertrofie est dat de baguette van de ventrikel stijver wordt. Hierdoor wordt hij Tijdens de la diastole minder gevuld. Dit heeft weer tot het dat Gevolg atrium groter wordt.

Oedeem

Bij linkerventrikel falen est er vaak Sprake van longoedeem. Dit komt doordat de linkerventrikel niet zo veel pompt als de rechterventrikel, waardoor de bloeddruk dans de Longen veel hoger wordt. Dit veroorzaakt een hogere filtratie van het bloed mourir de lymfatische afvoer niet aankan. Hierdoor blijft er vocht achter dans de Longen en dit veroorzaakt benauwdheid. ?? S Nachts verergert dit.
Overdag, doordat de persoon recht opstaat, verzamelt de vloeistof juist dans de benen. Dit komt porte een van het reactie lichaam op hartfalen. Houdt namelijk meer vocht le volume plasmatique grande het om het omhoog te brengen. Hiermee gaat namelijk de veneuze druk en veneuze de retour en het volumes eind-diastolisch omhoog. Dit verhoogt weer de kracht van de samentrekking en het dus slagvolume. Dans eerste instantie Heft dit het hartfalen op, porte de maar de Grotere veneuze druk wordt er meer bloed uit de venulen gefiltreerd. Vocht neemt dus ook l'orteil de Het en er ontstaat oedeem.

Bij rechterventrikel falen wordt er niet genoeg veneus bloed vanuit het lichaam afgevoerd. Dit veroorzaakt als net linkerventrikelfalen oedeem dans lichaamsdelen, maar ook ascite wat pathologische Veranderingen kan veroorzaken dans de levier, de laitance en de Darmen. Ook de levier en de hersenen zijn vaak aangedaan bij rechterventrikelfalen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité