Ouvrir ductus van Botalli

FONTE ZOOM:
Voor de geboorte hebben een foetussen verbinding tussen de longslagader en de grote lichaamsader. Deze Verbinding wordt genoemd de persistance du canal van Botalli de ook wel ductus arteriacus du canal artériel. Dit bloedvat zorgt ervoor dat het dat uit het bloed rechterhartdeel naar de Longen gepompt wordt, afgeleid wordt naar de grote borstslagader. De Longen hebben namelijk voor de geboorte slechts een kleine hoeveelheid bloed nodig aangezien het kind dan nog niet ademt. Tot ongeveer 1 semaine na de geboorte van het kind zou deze verbinding moeten sluiten. Er bestaat echter een kans dat dit niet bloedvat sluit. Les hommes de Wanneer dat optreedt dan een plus ouverte van persistance du canal Botalli, ook wel een persisterende genaamd persistance du canal artériel de.

Geschiedenis

Roseaux dans de 16e eeuw werd het bloedvat tussen de longslagader en de grote lichaamsader ontdekt. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden est de van persistance du canal Botalli porte echter niet Leonardo Botallo ontdekt. In een porte werk de Geproduceerd Andreas Vesalius, 15 oktober 1564) wordt roseaux eerder plus een bloedvat tussen de longslagader en de grote lichaamsader gesproken.

Oorzaken

30 tot 40 procent van de te vroeg geboren heeft dernière van een canal artériel ouvert la fourgonnette de bébé Botalli. Dit wordt veroorzaakt porte een hoge hoeveelheid van het hormoon prostaglandine in het lichaam van het kind. Dit hormoon houdt namelijk dit bloedvat ouverte. Na de geboorte verdwijnt dit hormoon vanzelf en daardoor zou bij een voldragen zwangerschap de persistance du canal ouvert vanzelf moeten sluiten. Echter, doordat het Gehalte van het hormoon bij te vroeg geboren nog Hoog du bébé est est de op een kans ductus ouverte van Botalli groter bij poule. Een ductus ouverte van Botalli komt die ook voor de bij bébé niet te vroeg geboren zijn. Over de oorzaak hiervan TAST hommes nog in het duister.

Voordat er gevaccineerd werd tegen montait hond kwam de Mentaux beduidend meer voor. Daalde ook het aantal de Na de introductie van vaccinatieprogramma gevallen van ouverte van persistance du canal Botalli dratisch. Daarnaast kan de la persistance du canal ouvert ook optreden bij zoogdieren.

Gevolgen

De ductus ouverte van Botalli kan Leiden tot een snellere ademhaling en kan een effet hebben op de overige organen. Het hart kan worden overbelast waarbij hartdecompensatie kan optreden. Bij pasgeborenen kan de Mentaux daardoor problemen geven bij het drinken. Doordat de zuigeling te weinig kracht heeft om te langdurig zuigen aan Tepel de kan het flesje zijn dat er een sonde aangebracht moet worden om te melk geven. Porte de verhoogde druk van de bloedvaten kan de ontwikkeling van de Longen achterblijven waardoor deze vatbaarder worden voor infecties. Ook kan er bacteriële endocardite optreden.

Diagnostiquer

Een geoefend plancher van arts de verpleegkundige kan het porte horen van een hartruis met een stethoscoop vaststellen dat er Sprake est van een van Botalli ductus ouverte. Vervolgens kan porte er middel van een echografie de Ernst van de situatie worden vastgesteld. Er kan bijvoorbeeld Gemeten worden houe groot het bloedvat est.

Symptomen

De volgende sympthomen kunnen zich voordoen:
 • Kortademigheid
 • Benauwheid
 • Infecties van de Longen
 • Vasthouden van vocht
 • Vermoeidheid
 • Problemen rencontré drinken
 • Cyanose

Behandeling

Afhankelijk van de Ernst van de Mentaux kunnen er verschillende Behandelingen mogelijk zijn:

Medicatie
De medicatie kan afhankelijk van de leeftijd van de patient al dan niet middels een infuus worden toegediend en bestaat uit een prostaglandinesyntheseremmer, mourir remt de productie van prostaglandine, waardoor de spierwand van de persistance du canal zal gaan vernauwen.

Operatie
Als medicatie geen effet heeft du stade de het waarin het toedienen van medicatie verlopen est kan middels er een operatie de persistance du canal worden afgebonden de kan een er vaatclip worden Geplaatst. Dit est en principe geen zware operatie. Er Hoeft geen gebruik te worden gemaakt van een hart-longmachine.

middel de porte van een kleine incisie ter hoogte van een positie onder het linker schouderblad / tapis wordt de persistance du canal ouvert van Botalli benaderd. Daarbij wordt de liaison gehouden long Opzij zodat de chirurg de positie van het hart kan benaderen. De operatie est er één rencontré en duurt meestal niet langer dan een uur de relatief weinig risico. Na de operatie zal de patient onder bewaking staan ​​op een soins intensifs afdeling. Het type ligt dan aan de beademing en zijn er diversifiée de aangesloten infuuspompen. De operatiewond est afgedekt rencontré verband en er kan een eventueel wonddrain zijn. Dat is een slangetje waar porte wondvocht aflopen kan. Er wordt directe rencontré pijnstilling gestart.

Deze operatie is een veilige methode maar zoals bij iedere operatie bestaan ​​er risico de. De volgende complicaties kunnen optreden:
 • Pneumothorax: ingeklapte longue: Wanneer dit gebeurt wordt er een vidange Entré par om de longue weer te laten ontplooien.
 • Bloeding dans de longue: Hierbij bestaat de behandeling uit het toedienen van bloed, Medicijnen en vocht.
 • Bloeding in het hartzakje: Dit is een complicatie aiguë waarbij het hart moeite krijgt rencontré kloppen porte een bloedophoping rond het hart, ingrijpen directe est hier noodzakelijk.
 • Nabloeding: Wanneer dit gebeurt, kan het mogelijk zijn dat uw type nog een keer geopereerd moet worden.
 • Van Verlamming de stembanden: Dit kan een blijvende heesheid tot Gevolg hebben, en en uitzonderlijke gevallen een van de verminderd functioneren bovenste Voies Respiratoires.

Hartcatheterisatie
Een derde optie voor het sluiten van de persistance du canal is een catheterisatie. Hierbij wordt middels een cathéter een veertje de prise een aangebracht. Hierdoor wordt de doorstroming van het bloed dans stopgezet de persistance du canal. Na de catheterisatie krijgt de patient nog een jaar antibiotica moitié. Dit gebeurt om het risico op bacteriële endocardite Teniet te doen. Bij deze Mentaux ontsteekt de binnenwand van het hart.

Pronostiquer

Na een geslaagde Behandeling van de patient est de genezen de Mentaux. Kinderen zonder kunnen enige BEPERKING een leven normaal lijden. Na direct de behandeling zullen verbeteringen van de situatie goed merkbaar zijn. Genoemde symptomen zullen SNEL verdwijnen, meestal gebeurt dit diriger.

Patiënten- en belangenorganisaties

Lotgenoten kunnen zich bij de aanmelden Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. Dit is een van organisatie en voor Kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking, ouders de hun, les partenaires en familieleden.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité