Pédopsychiatrie: behandelingsmethoden Algemene

FONTE ZOOM:
Enfants Adultes Naast, kunnen ook te hebben onder souffrent aandoeningen psychiatrique. Voorbeelden van aandoeningen psychiatrique l'veel bij kinderen voor zijn autisme Komen, TDAH, TED-NS, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblematiek depressie s. Voor elke Mentaux est er een specifieke behandeling mogelijk. Dit artikel dans gaat op de algemene behandelingsmethodes van pédopsychiatre aandoeningen.

Algemene Stappen behandeling

De van Behandeling de verschillende pédopsychiatre aandoeningen vertoond vaak veel overeenkomsten. Le complexe niet te zijn talon Hoeft de meestal de De. Er zijn bepaalde algemene Stappen selon neemt l'bij bijna elke behandeling noodzakelijk zijn. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende Stappen dans de behandeling neemt fonction:
 • Stap 1: Maak contact se est réuni het kind probière en het kind gerust ème place.
 • Stap 2: Bespreek probleem het met de ouders. Het est daarbij belangrijk DAT de Ieder geval volgende onderwerpen besproken été:
  • De aard van het probleem
  • Van het la probleem de De verschillende
  • De waarschijnlijke consequenties van het probleem
 • Stap 3: stress van van het le type de Het. Les facteurs de stress zijn van verschillende stress oorzaken bij het kind. Les facteurs de stress sont tous mogelijke te op plekken été verminderd. Dus avenues niet thuis maar ook op school en andere plekken waar het kind komt.
 • Stap 4: Bepaal wat zijn De imaginaires Van de ouders. Essayez de te wat ombre hun reactie op het probleem est. Het est hierbij belangrijk dat eventuele verkeerde ideeën van de Ouders concernés het probleem été gezien. Gecorrigeerd servir Deze te été.
 • Stap 5: e vermeden Medicamenteuze été utilisé behandeling behalve wanneer het een specifieke indicatie betreft.
 • Stap 6: Zo nodig est de te l'école betrokken bij het été behandelen probleem van het. Zij hebben vaak veel informatie en kunnen eventueel helpen bij de uitvoering van de behandeling.

Opname

Voor de van Behandeling pédopsychiatre aandoeningen in het niet meestal noodzakelijk DAT opgenomen été enfants. Er zijn réelle enkele uitzonderingen te noemen waarbij het wel noodzakelijk est DAT enfants voor een bepaalde Tijd opgenomen été. Hieronder volgt een overzicht van deze uitzonderingen:
 1. Het heeft een type ernstige gedragsstoornis l'laat différente niet zich behandelen porte dan een opname. Dit kan bijvoorbeeld voor Komen bij ernstige vormen van autisme.
 2. Vous connaissez enfants wanneer geobserveerd il Moeten omdat twijfel bestaat cours de diagnostic fr / de de oorzaak daarvan.
 3. Wanneer het sert type verwijdert te zijn van deze été thuisomgeving omdat verstoord Ernstig est.

Behandelmethoden Specifieke

Er zijn ook een aantal traitement de specifieke méthode te noemen. Vous connaissez ze Hieronder carte genoemd:
 • Probleemoplossende conseil, la thérapie est deze zowel voor het nature de ouders en wordt bij de meeste aandoeningen gebruikt.
 • Gezinstherapie, van deze thérapie de première rencontre wordt het nom gebruikt wanneer probleem van het kind beschouwd wordt een que Expressie van moeilijkheden gezin in het. Het gezin komt Praten cours de l'moeilijkheden de Mentaux van het kind zich meebrengt rencontré en thérapeute Helpt om te mœurs Vinden om de problèmes op te de LOSSEN.
 • Gedragstherapie, a rencontré deze wil hommes de thérapie remplies nom bereiken dat il gaat naar het moins aandacht probleemgedrag en meer naar aandacht geschikt gedrag wat het kind vertoond.
 • Psychothérapie dynamique, bij deze Behandeling hommes wil een groter begrip question de Mentaux bij de patient verkrijgen waarvan ze niet zich étaient bewust, ze zodat mer controle plus hun probleem krijgen. Bij kinderen gebeurt dit op meestal sort les wijs finaux.
 • Onderwijs Speciaal
 • Vervangende zorg, dit uit het huis betreft meestal plaatsen van het kind, wanneer de thuissituatie erg onstabiel est. Dit tout moet pas gebeuren wanneer est geprobeerd om de thuissituatie van het kind te verbeteren.
 • Medicamenteuze behandeling, van deze devant la thérapie wordt Zelden bebruikt.

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité