TDAH en ADD: Oorzaken en Behandeling

FONTE ZOOM:
AJOUTER komt coursiers meer onder de aandacht! Maar wat est mal er met een ADD'er? Het aandachtstekort bijn mensen rencontré en TDAH ADD slaat niet op het 'aandacht onvoldoende krijgen », wel op' onvoldoende aandacht schenken 'aan zijn de haar et environs. Daardoor est het niet voor poule zo gemakkelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden. Porte wordt De ADD'er en ADHD'er aandachtstekort SNEL afgeleid. Hyperactiviteit uit zich zowel porte Lichamelijke Onrust, als porte Innerlijke Onrust en impulsiviteit. Vaak worden onwillekeurige bewegingen gezien, bijvoorbeeld schokken rencontré de schouders, die niet te zijn onderdrukken. Innerlijke Onrust en impulsiviteit ontstaan ​​doordat teveel indrukken worden gevolgd porte bijbehorend handelen. Die handelingen Moeten plaatsvinden directe en Eenmaal des gangs gebracht, kunnen deze niet meer worden gestopt en moeten eerst wordeen afgemaakt. Zo worden vaak verkeerde prioriteiten gelegd, waarbij ook goed minder onderscheid kan worden gemaakt tussen importantes Les en minder importantes Les Zaken.

Au cours de oorzaken van TDAH doende meest fantastische theorieën de ronde. Er wordt wel eens fijntjes gesuggereerd dat alle honden TDAH hebben en dat het vooral opvalt als ze niet buiten kunnen spelen. Het est geen echte ziekte, maar toch wel een dan sociaal probleem, dat hulp behoeft. Hyperactieve kinderen zijn er altijd geweest. Twee rocamboleske theorieën, mourir de laatste jaren de ronde doen zijn deze: de hyperactiviteit van de kinderen est een van het Erfenis Stenen Tijdperk. Neen, aldus anderen, het zijn indigo kinderen, die na De zoveelste reïncarnatie een stuk verder Staan dans de Evolutie dan ouders de hun. Geloof wat je wil geloven! Maar volgens Lieven Lagae van de Universiteit Leuven stress zouden en angoisse tussen de Twaalfde en de tweeëntwintigste semaine een van de zwangerschap rol kunnen spelen.

Récente onderzoek bij het vierhonderdduizend schoolkinderen toont verband tussen vroeggeboorte enerzijds en TDAH en leerstoornissen anderzijds. Dans de regel est bij wapitis Gezondheids- de gedragsprobleem niet één specifieke oorzaak te zoeken. Hommes weet dat een schromelijk tekort aan vetzuren dans de hersenen, als Gevolg van stofwisselingsstoornissen, aanleiding geeft tot TDAH. Daarnaast hommes weet ook DAT, zowel een van de probleem atlas, de Wervel waar het als een hoofd de opdraait probleem remplies de nekwervels als Gevolg van een traumatismes bij de geboorte, aanleiding geven tot een kans verhoogde op TDAH. Bezoek aan een osteopaat is geen luxe overbodige!

Dans talon wat een gevallen speelt lage de sterk schommelende bloedsuikerspiegel mee. Daardoor neemt de behoefte aan suiker orteil, wat hyperactiviteit dans la main de Werkt.

Een ander zijn Vaak onderschatte oorzaak voedselintoleranties de voedselallergieën. Stoffen mourir meilleure vermeden worden zijn: suiker Geraffineerde, de zoetstof aspartaam ​​à la lumière en zéro-cola, melkproducten, additieven zoals kleur- en bewaarmiddelen, le formaldéhyde DAT meubels de porte, houtvezelplaten en houtbekleding uitgewasemd wordt, maar ook dat helaas dans Vaccins zit én chloor dans zwembaden, kleurkrijt, textiel en kraantjeswater.

Tot fente zijn als fosfaten calcium-en magnesiumrovers eveneens grote boosdoeners. Fosfaten tref je aan de cola, charcuterie, gecondenseerde melk, vissticks, Roomijs, bakpoeder, smeerkaas en kant-enklaarsoepen en dito gerechten. Ook op acetylsalicylzuur, aspirine dus, reageren talon wat kinderen fout. Met DIT voor ogèn kan een hommes se sont rencontrés beetje détective spelen, SNEL aan de weet Komen waarop een type de Oudere reageert. Als je je omgeving SNEL de gordijnen jaagt dan weet je houe je TDAH de l'ADD baromètre staat.

Est Rilatine een medicijn des een drogue?

Onderzoek op dieren heeft uitgewezen dat Rilatine® de structuur en de werking van de hersenen rechtstreeks beïnvloedt. Op Proeven ratten toonden aan dat de zenuwcellen erdoor dans hun groei worden geremd. De Nederlandse psychiater dr. Nora Volkow ontdekte dat een methylfenidaat als à effet de gelijkaardig het roesmiddel cocaïne heeft op de neurotransmetteur dopamine. Voorschrijven Blind est uit den dus boze. Al lijkt Rilatine soms een gemakkelijkheidsoplossing, zijn er natuurlijk gevallen waarbij Rilatine welkom est. Kan een Rilatine® nuttig middel zijn als het maar je op de manier juiste gebruikt. Aandachtstekortstoornis rencontré hyperactiviteit dans combinatie rencontré Rilatine leidt tot minder verstrooidheid, Betere concentratie en minder ongecontroleerde, impulsieve reacties. Je wordt er rustiger van en aandacht je voor leerervaringen verhoogt. Rilatine® est echter geen `leerpil ', veulent het verändert niets aan je capaciteiten. Bovendien wordt de medicatie meilleure gecombineerd rencontré psycho-educatie, gedragstherapie, ... omdat het geen blijvende gedragsverandering teweegbrengt. Alleen de symptomen van TDAH worden slechts `tijdelijk 'onderdrukt. Devenez fan et recevez Al je geen Lichamelijke gewenning, je kan er wel psychisch afhankelijk van Worden. Ook al laat je de dosis bepalen des arts porte een gespecialiseerd, dans de praktijk blijken vaak mensen juist onrustig te worden, paranoïde gedachten te hebben en zelfs psychotisch te worden na het innemen van Rilatine®. Rilatine® werkt SNEL, maar ook uit SNEL. Daardoor mot je opnieuw geconfronteerd rencontré Onrust, vergeetachtigheid en impulsief gedrag.

Het gebruik van middelen amfitaminehoudende ter behandeling van Ajouter werd au Canada verboden van omwille de Vele sterfgevallen. En in een aantal Staten van de V.S. werden maatregelen getroffen om het onderwijzend personeel te verbieden de ouders onder druk te zetten om hun kinderen rencontré dergelijke middelen te laten behandelen.

Uit de Wetenschappelijke bijsluiter van Rilatine voor Artsen en Apothekers noteren wij alvast het volgende: tegenindicaties zijn angoisse, spanningen psychische, opwinding en zenuwtrekken. Zeer frequente nevenwerkingen zijn zenuwachtigheid, slapeloosheid, hartkloppingen, hartritmestoornissen, Veranderingen dans bloeddruk, huiduitslag en gewrichtspijn, ... Dus vragen wij ons af du er ook zijn natuurlijke middelen?

Veilige, wetenschappelijk verantwoorde fytotherapie

Veel bewegen, sporten en gezonde natuurlijke voeding est primordiaal en werkt prima. Soms is dat onvoldoende en kan hommes baat hebben rencontré natuurlijke middelen. Récente werden enkele goede en veilige, Wetenschappelijke verantwoorde Voedingssupplementen op plantenbasis développés par, die niet zeker moeten onderdoen voor de gebruikelijke amphétamine-derivaten rencontré nevenwerkingen hun nare.

Voor ADD'ers est er 'Prirnactiv' dat concentratie en aandacht verbetert dans combinatie rencontré `Primasur 'dat schoolstress, angoisse en negatieve gevoelens bestrijdt en daarbij het geheugen ondersteunt.

Voor ADHD'ers est 'Primactiv' dans combinatie rencontré `Primacalm ', dat de hyperactiviteit tegengaat, rustgevend en een goed werkt gevoel geeft.

`Primactiv 'bevat extracten van pepermunt, basilicum, Rozemarijn, jatamansi en nootmuskaat. De opname en de Verwerking, maar ook de Beoordeling van indrukken en ideeën verloopt Juister, correcter en realistischer rencontré pepermunt. Omdat pepermunt de studiecapaciteiten en het aanleren vergroot, Slagen nous gemakkelijker wat een positief gevoel nalaat.

Basilicum est werkzaam als acetylcholinesteraseremmer en als butyryl-choline-steraseremmer. Bij hogere Concentraties van de neurotransmetteur acétylcholine dans de synaptische Spleet, geheugen worden, herinnering en concentratie actiever. Linalol ook aanwezig dans Basilicum zal Dèze werking bestendigen porte zijn antioxydantieve werking. L'effet Het est eigenlijk een `doorduwen 'van de neurotransmissie van ADR en NOR, zodat verlangen een, opdracht, gedachte de intentie wordt Gerealiseerd. Rozemarijn maakt De Geest helder en onderdrukt twijfels.

Rozemarijn bevat carnosinezuur, wat de NGF, facteur de croissance de Nerve stimuleert en bijdraagt ​​tot een snellere breinwerking. Het wakkert de aandacht aan, ze verhelpt concentratiestoornissen en vergeetachtigheid.

Jatamansi is een usine Indische en rijk aan essentiële olie. Jatamansi est une plante een van het 'goed gevoel': ze stimuleert de synthese van sérotonine en remt de Afbraak van acétylcholine. Het verbetert de Geestelijke Vermögens, maar toch est rustgevend. Jatamansi wordt gebruikt stresssituaties bij de nerveuze remplies angoisse bijhorende en verwardheid, zelftwijfel en onzekerheid.

Nootmuskaat bevat het sterk werkzame myristicine wat beschermt tegen het aan beschadigingen zenuwstelsel, één van de onderdelen van de Behandelingen van hyperkinesie, en samen met de acetylcholinesteraseremmende activiteit est het zeer waardevol dans de benadering van Ajouter.

Bij het de TDAH verdient aanbeveling om de behandeling rencontré Primaactiv te vervolledigen met een dose Primacalm. Primacalm vervangt de Sedativa en neuroleptiques. Het bevat jatamansi en balotte.

Bij het AJOUTER verdient de aanbeveling om de behandeling rencontré Primactiv te vervolledigen met een dose Primasur. Het bevat Jatamansi en Passiebloem. Jatamansi werkt rustgevend en kalmerend. Passiflora is een anxiolyticum, dat wil zeggen dat het angstwerend, stresswerend en rustgevend werkt.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité