Technique d'expiration forcée, ademtherapie

FONTE ZOOM:
Ademtherapie est soms nodig wanneer de ademhaling te SNEL de te oppervlakkig est. Van ademtherapie Een is een zuchttchniek. Dit wordt toegepast wanneer de patient niet des onvoldoende kan hoesten om overtollig slijm uit de Longen te verwijderen. Wanneer slijm achterblijft dans de Longen kan een er vervelend gevoel, geïrriteerdheid, benauwdheid en ontsteking van de Longen ontstaan. FET est en zuchttechniek mourir uit drie onderdelen bestaat: diepe ademhaling, huffen en ontspannen ademhalen.

Ademtherapie

Ademen est voor de meeste mensen vrij normaal en niet iets om sur Na te moeten denken. De ademhaling wordt porte gereguleerd de onwillekeurige Spieren: Spieren meurent aan het werk gaan zonder dat nous ZE bewust aansturen. Het lichaam est porte middel van Zuchten en hoesten dans staat de Longen te ontdoen van slijm. Het est belangrijk om slijm uit de Longen te verwijderen, zodat de worden Longen de gezuiverd. Dans Sommige gevallen est de patient niet dans staat de Longen te ontdoen van slijm, Zoals bij Carapatiënten des bij mensen waarbij de trilharen dans de Longen niet goed werken. Ademtherapie wordt dan toegepast, waardoor veel Patienten wel dans staat zijn de Longen effectief te reinigen.

Wat est forcé Expiration Technique?

Expiration forcé Technique wordt ook wel afgekort tot FET. Het est als een van zuchttechniek Onderdeel ademtherapie. Het est bedoeld om slijm dat zich in de Longen bevindt vrij te laten Komen en op te hoesten. Dit wordt gedaan porte lucht achter het slijm te krijgen. FET est een van een combinatie aantal ademhalingstechnieken zoals diep ademhalen, huffen en een ontspannen ademhaling.

Wat est huffen?

Vaak worden de begrippen huffen en FET porte elkaar gebruikt. Veel mensen denken dan ook dat dit hetzelfde betekent. Huffen est echter een van onderdeel FET. Huffen est het uitblazen van lucht en stootjes Korte. Een Huff est een uitademing waarbij het strottenhoofd geopend blijft. Wordt het strottenhoofd la gesloten de Bij. Goed huffen moet je dan ook leren, veulent het niet est vergelijkbaar rencontré hoesten.

Huffen porte biche je de buikspieren aan te trekken Tijdens de uitademing. De mond een maakt rondje, het geluid 'hhhhh' moet worden nagedaan. Huffen energie Kost, daarom kunnen mensen met een slechte Conditie des rencontré benauwdheid vaak moeilijk huffen. De fysiotherapeut zal de patient aanleren houe te huffen. Huffen est zoals eerder gezegd een van onderdeel FET.

Diep ademhalen

Huffen est het uitstoten van Lucht. Voorafgaande aan het huffen zal er een diepe ademhaling nodig zijn. Ook dit Kost energie. Mensen rencontré benauwdheid zijn niet vaak dans staat tot een diepe ademhaling. Een ademhaling est nodig om het voldoende lucht achter slijm te krijgen. FET begint eigenlijk met een uitademing: de Longen worden volledig leeggemaakt van Lucht. Dan wordt er diep ingeademd, dieper dan normaal. De Lucht wordt enige seconden ingehouden. Daarna begint het huffen.

Ademhaling Ontspannen

Nog een van onderdeel FET is een ademhaling ontspannen. Geforceerd gaan ademhalen zal het niet uit de slijm Longen halen. Hommes moet worden zich bewust van de ademhaling. Iemand die niet ontspannen ademhaalt, heeft vaak ook een korte en oppervlakkige ademhaling. Daardoor komt er onvoldoende lucht achter het slijm dans de Longen. Ademhaling begint la ook Een met een buikademhaling. Mensen mourir gestrest zijn, Zie je vaak een borstademhaling toepassen. Een buikademhaling Traint de buikspieren, omdat deze nodig zijn het Tijdens huffen. De buikspieren worden Tijdens het huffen aangespannen.

Hoesten

Met FET wordt het slijm vanuit de Longen naar boven gebracht. Soms est licht hoesten daarna voldoende om het slijm uit de quille te krijgen. Dit lukt echter niet altijd. Sommige Patienten bezitten onvoldoende kracht de vermogen om te kunnen hoesten. Ook kan het dat zijn er onvoldoende wordt doorgehoest. Doorhoesten est belangrijk om het al slijm uit de luchtweken te krijgen. De fysiotherapeut kan hierbij helpen. Ook niet wanneer hoesten mogelijk est, kan de fysiotherapeut helpen om het toch slijm kwijt te krijgen. FET est hier een talon belangrijk onderdeel dans.

Tapotage

Tapotage est het kloppen côté coeur de de tapis. Op het zich werkt kloppen weinig om het slijm los te krijgen. Het slijm bevindt zich in de Longen dans kleine openingen n zit daar diep weg gestopt, waardoor kloppen côté coeur des tapis weinig zinvol est. Toch hebben veel patenten er wel baat bij. Dit komt omdat tapotage bij de meeste Patienten ontspannen Werkt. Komt het slijm makkelijker los wanneer er gehoest wordt de porte de FET de wanneer wordt toegepast. Vaak zal tapotage dan ook dans combinatie rencontré FET toegepast worden. Hiervoor ga je naar de Fysiotherapie.

Fysiotherapie

Bij Fysiotherapie denken veel mensen aan bewegingstherapie. Fysiotherapie Helpt bij het aan klachten steun-en bewegingsapparaat. De Longen horen hier ook bij. De meeste mensen ademen te oppervlakkig en te SNEL. En principe est het voor gezonde mensen voldoende om zes keer par minuut adem te halen. Wanneer jij je hier bewust van wordt, wordt de ademhaling dieper, rustiger en ontspan je meer. Hierdoor komt slijm dans de Longen ook makkelijker los. Fysiotherapie est DUS belangrijk voor mensen die problemen rencontré de Longen hebben. Dans de meeste gevallen wordt Fysiotherapie vergoedt vanuit de ziektekostenverzekering. Soms wordt deze vanuit een aanvullende verzekering vergoedt. Dit hängt van het af type de therapie en de verzekering. Vraag vooraf altijd informatie bij de verzekeraar. Ook een Vraag kostenplaatje / Begroting aan bij de fysiotherapeut.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité