Wat is het Sick Building Syndrome?

FONTE ZOOM:
Het syndrome des bâtiments malsains is een Combinatie van aandoeningen filière gerelateerd zijn iemands aan Werkplek de woning. Deze Mentaux kwam voor het eerst dans de publieke belangstelling te staan ​​en 1984 toen de Wereldgezondheidsorganisatie, de l'OMS, een rapport publiceerde en daarin de ziekte erkende als een werkelijk bestaande Mentaux met een Duidelijke oorzaak. Met dit rapport werd erkenning gegeven aan de Vele mensen die aan dit syndroom leden.

Historie

De OMS erkende niet alleen het bestaan ​​van het syndrome des bâtiments malsains en haar rapport, ook in het beschreef ze rapport dat de belangrijkste oorzaak de slechte lucht était, waar mensen mee dans aanraking kwamen dans hun huizen en kantoren. Dans ongeveer 30% van de nieuwbouwhuizen en gerenoveerde récente Panden lopen utilisateurs Télécharger een verhoogd risico op het krijgen van deze Mentaux.
De vraag dans de jaren tachtig était houe het dat het kon syndrome des bâtiments malsains plotseling overal de stak kop op. Terugkijkend blijkt dat het probleem van de ziekmakende de bâtiments est ontstaan ​​na de oliecrisis van deze 1973. Tijdens crise Stegen de prijzen van olie dramatisch en produit ineens een duur energie de werd. Wie herinnert zich niet van de beelden autovrije zondagen in Nederland waarbij mensen ontspannen fietsten plus de snelweg? Als reactie op de verschrikkelijk dure olie, les hommes de bâtiments probeerde zo energiezuinig als mogelijk te bouwen. Hommes probeerde immers De stookkosten mourir porte de oliecrisis explodeerden dans toom te houden. Het hiervan était ce gebouwde scholen nieuw, kantoren en huizen zo luchtdicht mogelijk werden geconstrueerd. Hommes ging ervan uit dat dit soort de bâtiments minder verwarmingskosten zou hebben, als rencontrés Gevolg dat ze dus ook energiezuinig zouden worden. Dat laatste klopte ook zeker. Helaas bracht deze manier van een zeer bouwen ongunstig bijeffect rencontré zich mee. Niet alleen werd koude lucht buiten gehouden, ook werden bacteriën, Schimmels en andere vervuilende stoffen binnen gehouden. Deze opgesloten vervuilers kregen de mogelijkheid om dans de Afgesloten ruimtes zich op te hopen en zich te vermenigvuldigen tot gevaarlijke Concentraties. Deze Juist micro-organismen en hun afvalproducten zorgden ervoor dat mensen die ermee en contact kwamen ziek werden. De Betere isolatie a été ainsi de belangrijkste reden waarom het syndrome des bâtiments malsains De kop op stak. Waar in het commencer van de twintigste eeuw nog een van standaard d'or une kubieke mètres frisse lucht par minuut par persoon, était ce dans de jaren 70 gereduceerd tot 0,3 kubieke mètres. De mensen die werkten dans deze gerenoveerde de nieuw gebouwde de bâtiments begonnen te klagen plus een Wijde variatie aan symptomen. Remarquable était dat de klachten van veel mensen verminderden zodra ze enige Tijd het gebouw Verlaten hadden. Dit was niet voor iedereen echter het geval. Sommige Patienten bleven dernière houden van de symptomen, zelfs lange tijd nadat ze niet meer zich in het "Zieke" gebouw begeven hadden.

En 1984 kwam de l'OMS tenslotte met een rapport au cours de ziekte rencontré daarin ook aanbevelingen houe het syndrome des bâtiments malades kon worden voorkomen. Een van de daarin aangegeven adviezen était dat de ventilation et weer op een van niveau MEHF Komen une kubieke mètre par minuut.

Syndrome des bâtiments malsains Symptomen en de gevolgen voor het functioneren

De symptomen de kenmerkend zijn voor het malades renforcement zijn syndromen onder andere, hoofdpijn. spierpijn, uitputting, hoesten, duizeligheid, zenuwachtigheid, droge jeukende huid, uitslag, rode OGEN, neusirritatie, moeite rencontré ademhalen en concentratieproblemen. Dit rijtje kan zelfs nog worden aangevuld rencontré avec les autres symptomen. Kan zich op dus veel Het verschillende manieren uiten.

Bij porte onderzoek de GGD ?? s naar het binnenmilieu van de bleek Basisscholen dat bedompte lucht dans de klaslokalen de leerprestaties de vermindert significative leerlingen van. Ook bleek uit van onderzoek TNO dat een slecht binnenklimaat, productiviteitsverlies een bedrijf een van oplevert € 3,600 par werknemer per jaar.

Syndrome des bâtiments malsains Oorzaken

Zoals hierboven al geschreven staat, est de ophoping van bacteriën en Schimmels dans slecht geventileerde ruimtes een van de belangrijkste oorzaken. Echter ook een andere stoffen kunnen importantes Les bijdrage aan de problemen leveren wanneer ze zich ophopen. Amiante, loodstof, radon, koolmonoxide, meeldauw, pollen, stofmijt, le formaldéhyde, Stikstof, sigarettenrook en andere stoffen maken mensen ziek. Ook gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen en zelfs meubelbekleding laten gassen ontsnappen dans de Lucht die ook zijn zeer schadelijk kunnen. Zelfs de woning zelf levert een forse bijdrage aan de vervuiling binnenshuis. Spullen Zoals vloerkleden, verf, vernis en bouwlijm ?? ademen ?? stoffen de lucht in die het binnenmilieu verzieken. Erger nog, omdat de huizen zo goed Geisoleerd zijn Tegenwoordig, kunnen ze zich niet eens een weg naar buiten banen en blijven ze dus à moins hangen en vermengen ze zich rencontré de roseaux huis aanwezige vervuiling.

Hoe est sick building syndrome te voorkomen?

Wanneer het gebouw waarin u verblijft est gebouwd dans De periode van jaren moitié 70 tot 80 jaren moitié est dan het om raadzaam uit te zoeken houe de ventilation et est geregeld. Helaas est het dat zo veel de bâtiments uit mourir Tijd nu nog gewoon zonder de nodige aanpassingen dans gebruik zijn. Möcht gebouw uw in een andere Période gebouwd zijn, rekent zich u dan niet meteen rijk; Ieder gebouw, uit welke Période dan ook, het heeft inherente risico om het syndrome des bâtiments malsains te veroorzaken.

Welke maatregelen kunt u Nemen?

  • Zorg dat er voldoende isolatie est in het gebouw de dans de kamer waar u het meeste verblijft. Zet ventilatieroosters zo vaak en zo lang mogelijk ouverte. Hetzelfde ramen geldt voor. De kamer même porte luchten dé ramen wijd ouvrir te zetten est nuttiger dan u denkt.
  • Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid in orde est. Voor scholen en kantoren zijn Tegenwoordig richtlijnen opgesteld voor een binnenklimaat beter. De ideale luchtvochtigheidsgraad kan rencontré luchtbevochtigers de ventilation et de worden rencontré geregeld.
  • Kamerplanten zijn zeer goed voor het binnenmilieu. Ze gebruiken kooldioxide, ze produceren zuurstof en de bladeren vangen een deel van de dans de lucht Zwevende stoffen weg. Bovendien est wetenschappelijk aangetoond dat personen mourir verblijven Zones communes met veel planten zich alleen al porte het zicht op de planten Beter en gelukkiger voelen.
  • Zorg ervoor dat pesticiden, schoonmaakmiddelen, Lijm en verfproducten niet op de kamers bewaard worden. Gassen Ontsnappende, oplosmiddelen en afbraakproducten kunnen zich in de lucht verspreiden. Maak gebruik van de berging.
  • Radongas staat sinds carte de bekend als een op na belangrijkste veroorzaker van longkanker. Dit le gaz de, dat uit bouwstenen en uit de Grond vrijkomt, hoopt zich op dans Nom De kruipruimtes rencontrés. Voordat u de kruipruimte ingaat zou u deze ruimte eigenlijk enige Tijd moeten laten luchten.
  • Koolmonoxide est de oorzaak van Vele drame de. Gaz Het dat vrijkomt bij slechtwerkende verwarmingsapparaten est geurloos en kan een Dodelijke verstikking geven. Zorg ervoor dat nom rencontré de afvoer van gaskachels Optimaal est. Laat dit jaarlijks controleren porte een monteur. Ook kleine lekkages van koolmonoxide welke niet Dodelijk zijn, kunnen op langere termijn tot verschillende medische klachten Leiden. Een oplossing zou de installatie van en koolmonoxidedetector kunnen zijn. Deze geeft net als een bijvoorbeeld brandalarm een ​​LUID Signaal af wanneer er gevaarlijke stoffen gedetecteerd worden.

Conclusie

De luiden laatste drie de adviezen; ventileer, ventileer en ventileer. Laat uzelf niet opsluiten in een vieze ruimte en geef gevaarlijke stoffen en micro-organismen de kans om te ontsnappen. Houd de ruimtes goed schoon, maar niet overdrijf. De chemische stoffen uit schoonmaakmiddelen zouden anders erger kunnen zijn dan de kwaal!
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité